Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pročelnica:

Mirjana Žurić, dipl. ekonomistica
e-mail: mirjana.zuric@sibenik.hr


Upravni odjel za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi iz oblasti kulture, tehničke kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i zdravstva.


Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju poslove planiranja i osiguravanja sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju i djelomično osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju.

Poslovi zdravstva obuhvaćaju koordiniranje aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te radu ustanova i drugih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu.

Poslovi socijalne skrbi obuhvaćaju poslove poticanja i primjene mjera zaštite životnog standarda, te zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

U smislu stavka 1. ovog članka, Upravni odjel potiče kulturno i umjetničko promicanje Grada, osiguravajući sredstva za zadovoljavanje potreba u kulturi, te potiče sponzorstvo i donatorstvo u kulturi.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju i koordinaciju u izradi i odabiru programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, te praćenje, kontrolu i realizaciju programa za razvitak sporta i tehničke kulture.

U okviru djelokruga iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel također prati rad javnih i drugih ustanova iz oblasti za koje je ustrojen, radi odgovarajućeg ostvarivanja interesa i potreba građana u tim oblastima.

Ustrojstvo odjela:

Vanja Juras Čvorakviša referentica za odgoj, obrazovanje i udruge civilnog društva
e-mail: vanja.juras@sibenik.hr

Azra Skorić, dipl. politolog - viša savjetnica za kulturu, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
e-mail: azra.skoric@sibenik.hr

Nataša Vrcić - viša savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturne baštine
e-mail: natasa.vrcic@sibenik.hr

Mate Petrović - viši savjetnik za društvene projekte
e-mail: mate.petrovic@sibenik.hr

 
Josip Jurić - viši stručni suradnik za društvene projekte
e-mail: josip.juric@sibenik.hr

Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Tel. 022 / 431 000
Fax. 022 / 431 099

Smiljana Zorić Koceić, dipl. socijalni radnik - viša savjetnica za socijalnu skrb
e-mail: smiljana.zoric@sibenik.hr


Sjedište ureda:

Petra Grubišića 3
Tel. 022 / 212 085

 

Prijavnica za sredstva Gradskog parkinga d.o.o. za kulturne programe i projekte u povijesnoj jezgri grada Šibenika - "Pola kune za kulturu"PRIJAVNICA Gradski parking doo.doc (37.00 kB)
PRIJAVNICA Gradski parking doo.pdf (342.15 kB)

 

 

Dokumenti 2019.Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2019 godinu.docx (51.24 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019 godinu.docx (32.97 kB)
Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019 g.docx (24.31 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu.doc (66.50 kB)
P R O G R A M RADA SAVJETA MLADIH GRADA ŠIBENIKA ZA 2019 GODINU.docx (31.66 kB)
Zaključak o utvrđivanju konačne liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Šibenika.pdf (313.49 kB)
Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi 1 siječnja 31 prosinca 2018.xls (38.00 kB)
ZAKLJUČAK - Privremena raspodjela Program javnih potreba u sportu siječanj-ožujak 2019.godine.docx (29.03 kB)
Zaključak o organizaciji Šibenskog karnevala 2019 godine.docx (16.58 kB)
A1 - PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Grada Šibenika za savjetovanje.doc (144.00 kB)
A4 - JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa u kulturi - tehničkoj kulturi - udrugama civilnog društva za 2019.docx (59.26 kB)
A5 - UPUTE za prijavitelje.docx (84.53 kB)
B1 - OBRAZAC opisa programa.docx (60.37 kB)
B2 - OBRAZAC proračuna programa.docx (58.32 kB)
B3 - OBRAZAC izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx (23.08 kB)
B10 - OGLEDNI OBRAZAC za procjenu kvalitete prijave 2019.doc (138.50 kB)
C2 - OBRAZAC opisnog izvještaja projekta u 2018.godini.doc (75.50 kB)
C3 - OBRAZAC financijskog izvještaja projekta u 2018.godini.doc (77.50 kB)
Odluka o imenovanju povjerenstva za administrativnu provjeru.docx (50.45 kB)
Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu- udruge u kulturi.docx (51.57 kB)
Odluka o imenovanju povjerenstva-udruge civilnog društva.docx (51.31 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019 godinu (3).doc (72.00 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2019 godinu.doc (68.00 kB)
Zaključak o uključivanju u organizaciju XVIII. olimpijskog festivala dječjih vrtića.docx (19.14 kB)
ODLUKA O FINANCIRANJU DEC OŠ ZA 2019. godinu.doc (155.50 kB)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini GŠ u 2019. godini.doc (136.50 kB)
PLAN RASHODA - za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini GŠ u 2019. godini.doc (136.50 kB)
ODLUKA - o kriterijima mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2019.doc (155.50 kB)
Odluka o dodjeli stipendija vrhunskim sportašima za 2019. godine.doc (73.00 kB)
Odluka o raspodjeli sredstava iz Proračuna za Program javnih potreba u sportu 2019. god - Djelovanje sportskih udruga.docx (60.73 kB)
Odluka - Tehnička kultura.pdf (48.45 kB)
Odluka - Tekuće donacije udrugama civilnog društva.pdf (105.71 kB)
Odluka - Tekuće donacije udrugama iz područja socijalne skrbi.pdf (76.23 kB)
Odluka - Udruge u kulturi.pdf (76.35 kB)
Odluka o organizaciji Šibenskog kulturnog ljeta 2019.pdf (75.81 kB)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za rješavanje prigovora prijavitelja po Javnom natječaju za 2019.godinu.docx (54.23 kB)
Analiza ankete-istraživanja potreba mladih u Šibeniku u sklopu projekta Lokalni program za mlade Grada Šibenika.PDF (1.68 MB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2019. godini.docx (35.27 kB)
Prijedlog Zaključka o dodjeli sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja za DV drugih osnivača za pedagošku 2019 20120.docx (46.26 kB)
Zaključak o dodjeli sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja za DV drugih osnivača osnivača za pedagošku 2019 2020.docx (15.45 kB)
ODLUKA - o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja gradske četvrti Zablaće za školsku 2019-2020 godinu.docx (48.63 kB)
ODLUKA - o raspodjeli sredstava iz Proračuna za Program javnih potreba u sportu 2019 - Ostali sportski programi.docx (53.01 kB)
Zaključak o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika za razdoblje od 2020-2022.doc (30.00 kB)
Lokalni program za mlade grada Šibenika za razdoblje 2020-2022.doc (273.50 kB)
ODLUKA - o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka dodjele sredstava za sufinanciranje usluga boravka i liječenja umirovljenika s administrativnog područja grada Šibenika za 2019.doc (140.00 kB)
JAVNI POZIV - Sufinanciranje usluga boravka i liječenja umirovljenika.docx (55.98 kB)
PRAVILNIK - o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava udrugama umirovljenika.docx (46.29 kB)
Zaključak o dodjeli sredstava - usluge boravka i liječenja umirovljenika za 2019. godinu.doc (127.50 kB)
ZAKLJUČAK O DODJELI SREDSTAVA - usluge boravka i liječenja umirovljenika za 2019.doc (127.50 kB)
IZMJENA ODLUKE o kriterijima mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2019.doc (142.50 kB)
IZMJENE PLANA RASHODA za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole Grada Šibenika za 2019.doc (137.00 kB)
IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2019.doc (125.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2020.doc (66.00 kB)
Lokalni program za mlade grada Šibenika za razdoblje 2020.-2022..DOCX (181.19 kB)
Odluka o izmjenama Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019 g.docx (23.46 kB)
Odluka o II izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2019 godinu.doc (79.50 kB)
Odluka o II izmjenama Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019 godinu (3).doc (100.00 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020 godinu.docx (41.63 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020 godinu.docx (24.34 kB)
Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020 g.docx (21.59 kB)
Zaključak o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika za razdoblje od 2020.-2021. godine.docx (14.91 kB)

 

DokumentiIzmjena Zakljucka za Kulturno ljeto 2014 (11.34 kB)
ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014. godinu (27.50 kB)
ODLUKA o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2014. godinu (16.96 kB)
ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi , tehničkoj kulturi i informiranjuGrada Šibenika za 2014. godinu (14.09 kB)
ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2014. godinu (49.50 kB)
PLAN RASHODA za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu (52.50 kB)
PLAN RASHODA za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu (46.50 kB)
Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014 godinu (35.00 kB)
PROGRAM Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika (18.95 kB)
PROGRAMI JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI I ZNANOSTI Grada Šibenika za 2014. godinu (17.81 kB)
Zakljucak o organozaciji šibenskog kulturnog ljeta 2014 (32.50 kB)
ZAKLJUČAK o organizaciji akcije Trka za moj grad u sklopu Projekta Grad Šibenik-prijatelj djece (13.47 kB)
ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova predškolskog odgoja i naobrazbe djece u dječjim vrtićima u privatnom vlasništvu na području Grada Šibenika za 2014. godinu (30.00 kB)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za udruge civilnog društva i udruge u kulturi i tehničkoj kulturi (73.25 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir programaprojekata i dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika udrugama civilnog društva (46.14 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir programaprojekata i dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi (47.26 kB)
Natjecaj za dodjelu studentskih stipendija 2015 (161.00 kB)
PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Sibenika (75.00 kB)
PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE 2014-2015 (31.00 kB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Sibenika (36.00 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu - kulturne udruge (135.88 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu - TEHNIČKA KULTURA (134.98 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu - Tekuće donacije udrugama građana (163.41 kB)
ZAKLJUČAK - Raspodjela Program javnih potreba u sportu 2015 godinu (22.06 kB)
RJEŠENJE o imenovanju dva člana Povjerenstva za rješavanje po žalbama u provođenju postupka za upis u Gradske vrtiće Šibenik (178.49 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015. g (48.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2015 (38.50 kB)
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2015 (42.50 kB)
ZAKLJUČAK o Izmjeni Zaključka o organizaciji „Šibenskog kulturnog ljeta 2015“ (179.13 kB)
ZAKLJUČAK o organizaciji akcije Trka za moj grad u sklopu Projekta “Grad Šibenik-prijatelj djece” (130.45 kB)
PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za udruge civilnog društva i udruge u kulturi i tehničkoj kulturi (46.68 kB)
IZMJENA ZAKLJUČKA - Raspodjela Program javnih potreba u sportu 2015 godinu (17.99 kB)
IZMJENA ODLUKE O FINANCIRANJU DEC OŠ ZA 2015 (35.50 kB)
IZMJENA PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2015 (41.50 kB)
IZMJENE PLANA TEKUĆEG ODRŽAVANJA OŠ ZA 2015 (47.50 kB)
IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 2015 (30.50 kB)
Plan mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika (23.33 kB)
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU STUDENATA 2015-2016 (60.50 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016. godinu (45.50 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2016 (38.00 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2016.godinu (19.25 kB)
Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016. g (19.06 kB)
Zaključak o sufinanciranju odgoja i obrazovanja djece u privatnim vrtićima Grada Šibenika za 2016.g (12.99 kB)
ZAKLJUČAK - Raspodjela Program javnih potreba u sportu 2016. godinu.docx (22.50 kB)
IZMJENA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA STIPENDIJE.doc (25.50 kB)
ODLUKA o broju i visini stipendije.2016.doc (35.00 kB)
ZAKLJUČAK - Raspodjela sredstava iz Proračuna za Program javnih potreba u sportu 2016. god.pdf (240.07 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu Tehnička kultura i znanost mladima.pdf (136.86 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu za kulturne udruge.pdf (139.40 kB)
Zaključak za kulturno ljeto 2016.pdf (139.20 kB)
Zaključak o dodjeli stipendija vrhunskim sportašima za 2016.pdf (295.63 kB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2016 godini.pdf (574.18 kB)
ZAKLJUČAK za produženi boravak - OŠ Jurja Šižgorića.pdf (74.26 kB)
ZAKLJUČAK o imenovanju Odbora za selekciju kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.pdf (155.07 kB)
IZMJENE ZAKLJUČKA O RASPODJELI IZ PRORAČUNA GŠ ZA 2016. - Tekuće donacije udrugama građana.docx (14.07 kB)
Obrazac za nominaciju organizatora volontiranja.docx (27.01 kB)
Obrazac za nominaciju za volontere.docx (26.40 kB)
Poziv za prijavu na natječaj za volonteraku godine.docx (25.54 kB)
ODLUKA o broju i visini stipendije.2016.doc (36.00 kB)
IZMJENA ODLUKE O FINANCIRANJU DEC OŠ ZA 2016. GODINU.doc (36.00 kB)
IZMJENA PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2016. GODINU.doc (44.50 kB)
IZMJENA PLANA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OŠ ZA 2016.GODINU.doc (48.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu.doc (37.50 kB)
Odluka o II izmjenama programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016 g.docx (16.49 kB)
Odluka o II izmeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016 godinu.docx (15.62 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći soc. ugroženim, nemoćnim i dr. osobama Grada Šibenika za 2016 g.docx (15.60 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2017. godinu.docx (46.66 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.godinu.docx (22.19 kB)
Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. g.docx (20.26 kB)
Zaključak o organizaciji Šibenskog karnevala 2017 g.pdf (131.00 kB)
zaključak o olimpijadi vrtića.pdf (196.04 kB)
JAVNI POZIV - za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017.doc (40.50 kB)
Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi u 2015.docx (23.36 kB)
Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi za Grad Šibenik 1.1.-31.12.2016.docx (21.91 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka vrednovanja - za civilne udruge GŠ za 2017 godine.docx (48.94 kB)
Zaključak o raspodjeli sredstava za 2017 g - Tekuće donacije udrugama građana.doc (43.50 kB)
rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka stručnog vrednovanja prijava zaprimljenih po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udrugama civilnog društva Grada Šibenika.docx (46.92 kB)
Zaključak o organizaciji Šibenskog kulturnog ljeta 2017.docx (15.99 kB)
Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2017 godinu Kulturne udruge.docx (22.80 kB)
Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2017 godinu Tehnička kultura i znanost mladima.docx (15.57 kB)
Rješenje o imenovanju jednog člana Povjerenstva za rješavanje po žalbama u provođenju postupka za upis u DV Smilje.doc (30.50 kB)
ODLUKA O FINANCIRANJU DEC OŠ ZA 2017.doc (54.00 kB)
PLAN NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2017.doc (52.50 kB)
ZAKLJUČAK - Privremena raspodjela Program javnih potreba u sportu siječanj-ožujak 2017.docx (28.07 kB)
ZAKLJUČAK - Privremena raspodjela Program javnih potreba u sportu travanj-lipanj 2017.docx (28.73 kB)
RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Povjerenstva za rješavanje po žalbama u provođenju postupka za upis djece u DV Šibenska maslina.doc (29.50 kB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2017. godini.docx (56.50 kB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2017. godini.docx (56.50 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI I ZNANOSTI GRADA ŠIBENIKA ZA 2016.docx (22.75 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ŠIBENIKA ZA 2016 GODINU.docx (21.32 kB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2016.godinu.doc (37.50 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I POMOĆI SOCIJALNO UGROŽNIM NEMOĆNIM I DR OSOBAMA GRADA ŠIBENIKA ZA 2016.docx (24.09 kB)
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Šibenika 2017.doc (35.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća za Program javnih potreba u sportu 2016..doc (26.50 kB)
ZAKLJUČAK - Raspodjela sredstava iz Proračuna za Program javnih potreba u sportu 2017 god.pdf (238.36 kB)
Zaključak o dodjeli stipendija vrhunskim sportašima za 2017.doc (37.50 kB)
ZAKLJUČAK za provođenje programa produženog boravka u šk.god.2017-2018 - OŠ T Ujević.doc (26.00 kB)
Rješenje o imenovanju org.odbora za obilj.180-te obljetnice A.Šupuka.docx (17.84 kB)
Rješenje o imenovanju Vijeća Brešanov svibanj u Šibeniku.docx (20.48 kB)
Rezultati za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Šibenika.pdf (444.01 kB)
ZAKLJUČAK - projekt pomoćnika u nastavi za 2017 i 2018.šk.god..doc (29.50 kB)
Zaključak o organizaciji akcije Trku za moj grad 2017.docx (19.34 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. g.docx (19.28 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017. godinu.docx (16.89 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017. g..docx (16.94 kB)
IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017.godinu.doc (29.00 kB)
Prijedlog zaključka o dodjeli sredstava po Javno pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječj.docx (51.89 kB)
Zaključak o dodjeli sredstava po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obr.docx (16.67 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017g.docx (19.83 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017 godinu.docx (17.42 kB)
Odluka o II izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.docx (17.75 kB)
P R O G R A M RADA SAVJETA MLADIH GRADA ŠIBENIKA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018 GODINU.docx (32.82 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018 godinu.docx (50.71 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018 godinu.docx (24.67 kB)
Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018 g.docx (23.44 kB)
DRUGE IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017.godinu.doc (29.00 kB)
IZMJENE ODLUKE O FINANCIRANJU DEC OŠ ZA 2017.GODINU.doc (36.50 kB)
IZMJENE PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2017.god.doc (46.50 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu.doc (39.00 kB)
Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi 1 siječnja 31 prosinca 2017.xls (48.50 kB)
IZMJENE ZAKLJUČKA O RASPODJELI IZ PRORAČUNA GŠ ZA 2017. - Tekuće donacije udrugama civilnog društva.pdf (71.24 kB)
ZAKLJUČAK - Privremena raspodjela Program javnih potreba u sportu siječanj-ožujak 2018 godine.docx (28.55 kB)
Zaključak o organizaciji Šibenskog karnevala 2018 godine.docx (17.42 kB)
Rješenje o imenovanju povjerenstva za formalnu provjeru prijava 2018. godine.doc (123.50 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka vrednovanja zaprimljenih prijava - za civilne udruge GŠ za 2018. godinu.docx (53.85 kB)
ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog skolstva grada Šibenika za 2018 godinu.doc (70.50 kB)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini GŠ u 2018 godini.doc (48.00 kB)
Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna GŠ za 2018 g - Tekuće donacije udrugama civilnog društva (3).doc (45.50 kB)
Zaključak Šibensko kulturno ljeto.docx (20.68 kB)
Zaključak tehnička kultura.docx (18.19 kB)
Zaključak udruge u kulturi.docx (18.51 kB)
rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka stručnog vrednovanja prijava zaprimljenih po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.docx (50.14 kB)
Zaključak o uključivanju u organizaciju XVII olimpijskog festivala dječjih vrtića.doc (34.00 kB)
Zaključak o organizaciji manifestacije 12 Susret gradova i općina prijatelja djece.docx (18.85 kB)
ZAKLJUČAK - Raspodjela sredstava iz Proračuna za Program javnih potreba u sportu 2018. god.docx (28.00 kB)
Zaključak o dodjeli stipendija vrhunskim sportašima za 2018. godine.doc (39.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnost za davanje u zakup prostora DV Šibenska maslina.docx (16.18 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI I ZNANOSTI GRADA ŠIBENIKA ZA 2017.docx (22.32 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ŠIBENIKA ZA 2017 GODINU.docx (21.57 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I POMOĆI SOCIJALNO UGROŽNIM NEMOĆNIM I DR OSOBAMA GRADA ŠIBENIKA ZA 2017.docx (23.08 kB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2018 godini.docx (42.96 kB)
Prijedlog zaključka o dodjeli sredstava po Javno pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječj.docx (51.88 kB)
Zaključak o dodjeli sredstava po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obr.docx (16.81 kB)
IZMJENE ZAKLJUČKA O RASPODJELI IZ PRORAČUNA GŠ ZA 2018. - Tekuće donacije udrugama civilnog društva.docx (17.49 kB)
odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja gradske četvrti zablaće za školsku 2018. 2019. godinu.docx (50.75 kB)
IZMJENA ODLUKE O FINANCIRANJU DEC OŠ ZA 2018. godinu.doc (53.00 kB)
Izmjena Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete.docx (19.38 kB)
IZMJENE PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2018.god.doc (44.50 kB)
IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2018.godinu.doc (32.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018.docx (25.75 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018 g.docx (27.96 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2018 godinu.docx (20.90 kB)
II. IZMJENE ZAKLJUČKA O RASPODJELI IZ PRORAČUNA GŠ ZA 2018. - Tekuće donacije udrugama civilnog društva.docx (17.65 kB)