Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

v.d. pročelnik:

Petar Mišura, dipl.ekonomist
Tel. 022 / 431 033; e-mail: petar.misura@sibenik.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj obavlja poslove koji se odnose na poticanje razvoja gospodarstva, posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, uređenje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata (radno vrijeme i drugo), zaštitu potrošača, zaštitu i spašavanje, autotaksi prijevoz  te poslove u svezi pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije.

Obavlja i stručne, tehničke i administrativne poslove u svezi s ulaganjima koja su od interesa za Grad Šibenik te poslove u svezi investicija drugih ulagača, a osobito: utvrđivanje i usklađivanje dugoročne strategije obnove i razvoja društvene infrastrukture, dinamike i načina financiranja i praćenja provedbe s predlaganjem odgovarajućih mjera, utvrđivanje osnova i usklađivanje planova ulaganja upravnih odjela i službi u odnosu na nova ulaganja, praćenje rada tvrtki iz djelatnosti gospodarstva čiji je osnivač Grad Šibenik, utvrđivanje osnova i usklađivanje planova ulaganja u pravne osobe u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Šibenika, kao i u imovinu pravnih osoba za koje je Grad dužan osigurati sredstva po zakonu.

Obavlja i poslove pripreme i predstavljanja projekata od interesa za Grad Šibenik potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima, financijerima i donatorima kao i suradnju u postupku njihove pripreme i izvedbe, vodi evidenciju svih investicija Grada Šibenika, te priprema i pribavlja pravne tehničke, financijske i sl. dokumentacije za provedbu projekata kapitalnih ulaganja  za Grad Šibenik.

Ustrojstvo odjela:

Ante Glavurtić, dipl. ing. brodogradnje - viši savjetnik - specijalist za zaštitu i spašavanje
Tel. 022 / 431 035; e-mail: ante.glavurtic@sibenik.hr


Miroslav Petrović, dipl. politolog - viši savjetnik za razvoj ,
Tel. 022 / 431 069; e-mail: miroslav.petrovic@sibenik.hr 

 

Maja Čeko, mag. politologije - Savjetnica za razvoj,
Tel. 022 / 431 069; e-mail: maja.ceko@sibenik.hr

 

Martina Žižić, mag. ekonomije - Savjetnica za razvoj,
Tel. 022 / 431 069; e-mail: martina.zizic@sibenik.hr

 

Nikolina Gracin - viša stručna suradnica za razvoj

Tel. 022/431-085; e-mail: nikolina.gracin@sibenik.hr

 

Zrinka Goreta - viša stručna suradnica za razvoj

 Tel. 022/431-085; e-mail: zrinka.goreta@sibenik.hr

 

Antonio Barišić , dipl. novinar  - viši savjetnik za razvoj zajednice
 Tel. 022 / 431 035; e-mail: antonio.barisic@sibenik.hr


Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Telefon: 022 / 431 - 069
Fax: 022 / 431 - 054

Upisnik izdanih autotaksi dozvola za grad ŠibenikUpisnik izdanih autotaksi dozvola za grad Šibenik.pdf (173.19 kB)