U Ministarstvu turizma predstavljeni projekti razvoja javne turističke infrastrukture Grada Šibenika

19.11.2015

 U Ministarstvu turizma predstavljeni projekti razvoja javne turističke infrastrukture Grada Šibenika

„Nakon usvojene Strategije razvoja inovativnog turizma, te izvrsnih turističkih rezultata koje Šibenik bilježi, otvaraju se nove mogućnosti za daljnji razvoj turističke infrastrukture. Pored gradske plaže u Brodarici, s čijom I fazom izgradnje krećemo u idućoj proračunskoj godini, odlučili smo razvijati i priču oko cikloturizma, za koji imamo izvrsne potencijale.“, kazao je gradonačelnik Grada Šibenika  Željko Burić.

Projekte „Razvoja inovativnog cikloturizma na području Grada Šibenika“ i „Uređenja Gradske plaže u Brodarici“ Povjerenstvu je predstavio Matija Bumbak, pročelnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika. „Jedan od najbrže rastućih selektivnih oblika turizma je biciklizam, a želja nam je Šibenik pozicionirati na karti cikloturitičkih destinacija. Namjera nam je urediti 230 km cikloturističkih ruta koje bi uključivale inovativni segment kroz uređenje odmorišta/vidikovaca s promatračnicama za ptice koje bi se mogle integrirati, kao vidikovci, u sustav zaštite od šumskih požara.“, kazao je Bumbak.

Odmorišta/vidikovci bi se izgradili na mjestima koja ne bi ugrozila sigurnost biciklista, a niti bi značajnije ometale motorni cestovni promet. Projekt, koji uključuje sanaciju i uređenje područja kojim prolaze cikloturističke rute, izgradnju odmorišta na četiri lokaliteta u šibenskom zaleđu i obilježavanje cikloturističkih ruta, procijenjen je na 3.038.300,00 kuna.

„Gradska plaža u Brodarici je kapitalno ulaganje u svrhu uređenja plaže i okoliša s ciljem zadovoljavanja tehničkih uvjeta potrebnih za tematizaciju plaže. Naime, plaža će biti podijeljena na dvije teme; kao mjesna plaža za obitelji s djecom pod motom „sunce i more“, te dio koji bi trebao imati obilježja urbane plaže sa sportskim i rekreativnim sadržajima.“, naglasio je Bumbak. Troškovnik projekta, koji uključuje građevinsko-obrtničke radove, elektroinstalacije, vodovod i kanalizaciju i izgradnju plažnh objekata, iznosi prema procjeni 7.302.274,25 kuna.

Ministarstvo turizma je u kolovozu 2015. objavilo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Razvoj javne turističke infrastrukture“ na ukupno pet područja financiranja; sufinanciranje aktivnosti vezane uz tematiziranje i upravljanje plažama, zatim sufinanciranje centara za posjetitelje, tj. interpretacijskih centara koji se nalaze na područjima velike koncentracije turističkog prometa, javno dostupnih prirodnih i kulturnih atrakcija, sufinanciranje projekata javne cikloturističke infrastrukture, te objekata turističke infrastrukture u zaštićenim područjima prirode, te  izdvajanje sredstava za nastavak realizacije projekata javne turističke infrastrukture koji su sufinancirani iz sredstava Fonda za razvoj turizma tijekom proteklih godina i kod kojih je utvrđena uspješna realizacija dosadašnjih faza.  

Ukupno gledajući, sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije i kapitalna ulaganja predloženih projekata. Sredstva su također namijenjena pripremi ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje tih projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije. Ministarstvo turizma sufinancira projekte programa „Razvoj javne turističke infrastrukture u 2015. godini“ s do 80 posto opravdanih troškova.