Burić i Mioč obišli radove na sustavu odvodnje jugoistočnog dijela grada

01.07.2015

Burić i Mioč obišli radove na sustavu odvodnje jugoistočnog dijela grada

Radovi na projektu izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda jugoistočnog dijela grada Šibenika teku prema planu što su, tijekom današnjeg zajedničkog obilaska, zaključili gradonačelnik Željko Burić i direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Miho Mioč.

„Oko 4 000 kućanstava s područja Ražina Gornjih i Donjih, Brodarice, Podsolarskog i Jadrtovca bit će spojeno na sustav odvodnje, a u ovom gradskom predjelu to je posebice važno s obzirom da se njegov razvoj bazira na turizmu. I površinom najveća hrvatska zona Podi spajanjem na sustav odvodnje ovim će projektom dobiti dodatnu vrijednost, što će, vjerujem, prepoznati i investitori.“, rekao je gradonačelnik Željko Burić, dodajući i da postajemo grad koji teži zadovoljenju kulturoloških i civilizacijskih kriterija.

Gradilište se sastoji od 5 komponenti: Crpne stanice Ražine- TLM (ugovorena vrijednost radova: 496.441,49 €), tlačnog cjevovoda crpne stanice Ražine- TLM (ugovorena vrijednost radova: 629.583,71 €), fekalna kanalizacija radne zone Podi i područja Ražine u gradu Šibeniku (ugovorena vrijednost radova: 5.110.667,24 €), fekalne kanalizacije područja gornje zone naselja Podsolarsko (ugovorena vrijednost radova: 837.322,42 €) i kanalizacijskog kolektora industrijske zone Ražine- crpna stanica Mandalina (ugovorena vrijednost radova: 509.602,37 €).

„Početkom lipnja na komponenti 1, odnosno potezu Crpna stanica Ražine- TLM izvršenje radova je u visini od cca 80%, dok su na dionici tlačni cjevovod crpne stanice Ražine- TLM radovi izvršeni u potpunosti. Treća dionica , odnosno radovi na fekalnoj kanalizaciji radne zone Podi i područja Ražine je na početku i odraženo je 15%-ak posto radova, dok na području zone Podsolarsko cca 35%. Radovi na kanalizacijskom kolektoru industrijske zone Ražine – crpna stanica Mandalina su izvedeni i izvršen je tehnički pregled građevine.“, kazao je direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Miho Mioč, dodajući da su do sada realizirani radovi u vrijednosti od oko 3 milijuna eura, a financiraju se u devedesetpostotnom iznosu sredstvima Hrvatskih voda te ostatak sredstvima Vodovoda i odvodnje. Investitor projekta, čija ugovorna vrijednost iznosi 7.803.542,13 €, je Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, a radove izvodi konzorcij SWIETELSKY B.m.b.H. Podružnica Zagreb i KONČAR-KET d.d. Zagreb.

Radovi na gradilištu započeli su u rujnu 2014., a predviđeni rok završetka radova je rujan 2016.