Implementacija Europske agende obrazovanja odraslih

15.10.2013

Implementacija Europske agende obrazovanja odraslih

U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku održana je tribina u sklopu projekta Implementacija Europske agende obrazovanja odraslih.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nositelj je projekta Implementacija Europske agende obrazovanja odraslih. U sklopu projekta predviđeno je 25 tribina u različitim gradovima Republike Hrvatske u svrhu stvaranja mreže za poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih. 

Pored uvoda i predstavljanja projekta, teme tribine bile su: Politike obrazovanja odraslih u Europi i Hrvatskoj, Ključne kompetencije i obrazovanje odraslih; važnost za zapošljavanje osoba s niskom razinom obrazovanja te Uključivanje politika obrazovanja odraslih u županijske strategije razvoja ljudskih potencijala.

Implementacija Europske agende obrazovanja odraslih dio je Programa cjeloživotnog učenja Grundtvig Izvršne agencije Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu. Projektom se implementira i promovira nova Rezolucija Vijeća Europske unije o obnovljenoj europskoj strategiji za obrazovanje odraslih, a posebnu pažnju projekt posvećuje i umrežavanju dionika obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Cilj je ovog projekta povećanje broja sudionika u obrazovanju odraslih te poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Poseban je naglasak na građane Hrvatske s niskom ili nedovoljnom razinom obrazovanja, kao osnove za daljnji osobni i profesionalni razvoj svakog pojedinca.