Konstituiran Savjet mladih Grada Šibenika

04.12.2010

Danas u 11 sati u uredu Gradonačelnika konstituiran je Savjet mladih. Sjednicom je presjedavao Goran Grguričin, predsjednik Gradskog vijeća, koji se zahvalio svim članovima Savjeta mladih na svome angažmanu te izrazio želju za uspješnim radom. Za predsjednika Savjeta izabran je Luka Nikpalj, a za njegovu zamjenicu članovi su izabrali Maju Šintić. Ostali članovi Savjeta mladih su Domagoj Babić, Silvija Bakula, Jakov Bilać, Ivan Knežević, Iva Kužina, Ivica Pletikosa i Krešimir Relja.Luka Nikpalj je predstavio okvirni program rada Savjeta mladih koji uključuje izradu Gradskog programa djelovanja za mlade te bolju povezanost Grada sa udrugama mladih u gradu Šibeniku i njihovo uključivanje u procese odlučivanja u Gradu.

Članove su pozdravili Milorad Mišković, potpredsjednik Gradskog vijeća i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Živana Podrug koja im je ponudila stručnu podršku i poželjela uspjeh u budućem radu.