Objavljena konačna bodovna lista i odabrani korisnici za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

15.10.2014

Objavljena konačna bodovna lista i odabrani korisnici za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Temeljem provedenog Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata„Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama – Zeleni grad“, Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju ponuda, Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Gradonačelnik Grada Šibenika donio je Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije. 

Građani će za nabavu i ugradnju sustava OIE u svojim obiteljskim kućama dobiti 50 % bespovratnih sredstava, ali ne više od 15.000,00 kn po sustavu te za najviše dva sustava po kućanstvu. Da podsjetimo, ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama iznose 750.000 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa 600.000 kuna (40 %), a Grad Šibenik sa 150.000 kuna (10 %). 

Budući da se na navedeni natječaj javilo svega osam zainteresiranih građana, a samo šest zaprimljenih prijava udovoljava formalnim uvjetima natječaja, te nisu potrošena sva predviđena sredstva, Grad Šibenik je 7. listopada raspisao  2. krug natječaja.