Odbor za dodjelu nagrada i priznanja predložio ovogodišnje kandidate

05.09.2018

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja predložio ovogodišnje kandidate

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Gradskog vijeća grada Šibenika utvrdio je prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja u povodu Dana grada Šibenika.

 

Kandidati koji će biti predloženi Gradskom vijeću na glasovanje su sljedeći:

 

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA ŠIBENIKA

 

Mons. Ante Ivas – za dugogodišnje iznimne zasluge u duhovnoj, humanitarnoj, obrazovnoj i vjerskoj obnovi grada Šibenika

 

NAGRADA GRADA ŠIBENIKA

 

Pavao Mašić – za iznimna postignuća na području kulture i glazbene umjetnosti

Rudolf Štefan – za iznimna postignuća u gastronomiji i promicanju Šibenika kao posebne turističke destinacije

 

PLAKETA GRADA ŠIBENIKA

 

Udruga „Hrvatska žena“ – povodom 25. godina domoljubnog djelovanja na humanitarnom, socijalnom i kulturnom području

 

GRB GRADA ŠIBENIKA

 

Iva Kurelac – za svekoliki doprinos izučavanju šibenske srednjovjekovne povijesti i znanstveno-stručnu suradnju u obilježavanju 950. godina od prvog spomena grada Šibenika.

 

O predloženim kandidatima glasovat će gradski vijećnici na sljedećoj radnoj sjednici koja je zakazana u srijedu 12. rujna 2018. godine.