Održan zbor građana Sitno Donje

14.01.2012

Održan zbor građana Sitno Donje

Pred oko 50-tak građana u Sitnom Donjem održan je Zbor građana u vezi sporazumne promjene granica između Općine Primorski Dolac i Grada Šibenika. Zbor je održanu prostorijama Osnovne škole Perković s početkom u 17,30 sati. Sjednici su pored građana bili nazočni članovi vijeća MO Sitno Donje i to predsjednik Josip  Škrapić, podpredsjednik  Nedjeljko Ilić, te članovi Ante Jakelić, Toni Rakić, Luka Serajlić, Ivo Crljen i Nikica Vranjić. U ima Grada Šibenika sjednici je nazočio zamjenik gradonačelnika Šibenika Petar Baranovićsa suradnicima. Tom prigodom zamjenik gradonačelnika Šibenika Petar Baraović je rekao kako će Grad Šibenik podržati samo onaj prijedlog koji predlože mještani Sitnog Donjeg.  

Nakon provedene cijelokupne rasprave, predložen je i prihvaćen prijedlog promjene sporazumne granice između općine Primorski Dolac i Grada Šibenika u dijelu koji se odnosi na izdvajanje građevinskog područja u što spadaju sporazumom dogovorene čestice zemlje kao i čestice zgrada u građevinskom području K.O. Sitno Donje. Zbor građana nije prihvatio prijedlog promjene sporazumne granice između Općine Primorski Dolac i Grada Šibenika izvana granica graničnog područja koje je prihvaćeno u prvoj točci sporazuma. Predložena je izmjena Elaborata izmjene granice Općine Primorski Dolac i Grada Šibenika kako je to uvrđeno točkama 1. i 2. zaključka sa zbora.

 Zbor građana Sitno donje by GradSibenik  

 Zaključak o promjeni granice MO Sitno Donje by GradSibenik