Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

20.09.2011

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Šibenika mr.sc. Goran Grguričin je otvorio 23. sjednicu Gradskog vijeća, te je Tajnica Grada izvršila prozivku i utvrdila da je nazočan 21 od 26 vijećnika. Vijećnik Tomislav Ninić (HDZ) otvorio je aktualni sat pitanjem o kolektoru Podi-Ražine, odnosno raspisanom natječaju za kolektor za taj dio grada, pa ga zanima što je s Brodaricom, odnosno zašto je ispuštena, te podsjeća da je ovo Gradsko vijeće uvelo naknadu od 2,00 kune baš za projekt sustava odvodnje Podi-Ražine ali i Brodaricu. Ninić traži da 1. točka Dnevnog reda bude upravo ova tema, te da ukoliko Bordarice nema u projektu, da se ukine naknada od 2,00 kune ili da se vijećnicima predoči projekt s točnim hodogramom aktivnosti. Predsjednik vijeća podsjeća kako je ovo rasprava za utvrđivanje Dnevnog reda, no gradonačelnik je ipak prokomentirao ovo pitanje. „Riječ je o jeftinim političkim poenima baziranim na neistinitim tvrdnjama. Pa govorili smo o dva kraka kolektora za istočni dio grada; radimo na geodetskim snimkama, a što je preduvjet za raspis natječaja. Glupost je reći da se Brodarica izbacuje iz projekta, ove 2,00 kune su samo dio koji daju građani, a još treba pregovarati s Europskom razvojnom bankom i Hrvatskim vodama.“, kazao je gradonačelnik, te podsjetio da u spomenuti sustav spadaju i Grebaštica i Krapanj i Brodarica kao sastavni dio. Ovaj projekt je iznad politike, to je civilizacijsko pitanje, pa Vas molim da se kanite takvih dezinformacija na kojima mislite kupiti političke poene. Mogli ste doći u gradsku upravu i Vodovod i vidjeti da obmanjujete javnost.“, kazao je gradonačelnik.


Draško Lambaša (HNS) podsjeća kako je ovo Gradsko vijeće prije godinu dana raspravljalo o gašenju institucija (FINA, Hrvatska pošta, Trgovački sud…..) u Šibeniku, te ga zanima  da li je predsjednica Vlade reagirala na traženje Grada Šibenika za održavanjem sastanka na tu temu. Također podsjeća na loše stanje infrastrukture u čitavoj Crnici; neuređeni dio oko dječjeg igrališta, pa zatim Ulica Primorske čete koja ima nekoliko rupa nezgodnih za vozače. „Što se tiče gašenja institucija kao što su FINA, pošta, trgovački sud, nažalost nije pokazano razumijevanje i nisu održani sastanci s Vladom“, kazao je gradonačelnik, no izrazio je nadu da će nova Vlada kroz razgovor s četiri dalmatinske županije to riješiti u duhu potrebne decentralizacije. Što se tiče Crnice gradonačelnik je svjestan da ima mnogo problema u toj gradskoj četvrti koja je sustavno 50-ak godina zanemarivana.


Ante Gašperov Čače zahvaljuje na započetim radovima na crkvi sv. Mare, te isto tako kaže kako mu se čini da su Brodaričani, po pitanju kolektora, zadovoljni sastankom s Petrom Baranovićem. Također podsjeća na potrebu održavanja sastanka radi postavljanja kanti za otpad kod skretanja za „Zlatnu ribicu“ a koji je ranije dogovoren s g. Vidovićem.


Vijećnica Jagoda Sabljić ukazuje, u ime roditelja OŠ Fausta Vrančića, čija djeca prelaze cestu prema školi, na loša prometna rješenja u krugu škole koja su opasna za učenike. Dogradonačelnik Vidović kaže kako će gradska uprava uputiti dopis Hrvatskim cestama i ukazati na problem, ali će zamoliti i Policiju da u frekventnim školskim satima reguliraju promet. Drugo pitanje postavila je vezano uz ovrhe kojima se u posljednje vrijeme plijeni građanima cijela plaća za dugove od cca 300,00 kuna, pa apelira na sve ovlaštene , da ospore ovakvo nezakonito postupanje.


Anita Škugor  Kodžoman (HDZ) prenosi kritiku stanara Zadarske ulice, kao i uličica prema tvrđavi zbog neopranih ulica i to čitavo ljeto. Istu kritiku upućuje i za okoliš OŠ Vidici koji je pun smeća.


Petar Baranović kaže da se stari dio grada pere prema programu i smatra da je konstatacija vijećnice Kodžoman o ne-čišćenju ulica cijelo ljeto netočna, no da se uvijek može bolje i više prihvaća. Također se obvezao ukazati nadležnoj službi na potrebu čišćenja okoliša škole. „Djelatnici Gradske čistoće su ljetos bili na rubu snaga da održe grad čist i na razini koju traži jedna turistička destinacija. Mislim da smo u globalu uspjeli jer brojni gosti koji su nas tijekom ljeta posjećivali upravo su nas hvalili za izgled grada.“, bio je rezolutan Baranović.

 

Tomislav Ninić (HDZ) pita kako se može dogoditi da kamen na trotoarima koji je postavljen pred dva mjeseca već crn i zanima ga da li je Grad išta platio za takve radove. Gradonačelnik pojašnjava da nije potpisao niti Aneks ugovora za instalacije. „Također nije izvršena niti primopredaja jer nisam bio zadovoljan kako s izvođenjem radova, tako niti s kvalitetom kamena. Kamen se mora promijeniti na teret izvođača, očito da Dolit nije kvalitetan što se pokazalo i na drugim lokacijama u Gradu. Imali smo nekoliko sastanaka s izvođačem i taj stav smo od početka zastupali i taj kamen neće ostati tu.“

 

Ninića zanima vezano uz Torjanca, a ono što je imao prilike iščitati u medijima, da Torjanac poziva Gradsko vijeće da istraži nezakonitosti u radu HNK Šibenik, pa ga zanima što to GV može istražiti.


Što se tiče Kazališta, Baranović podsjeća kako je s Torjancem razgovarao 2 puta i to ne u četiri oka, već sa suradnicima. „Vi kao nekadašnji dogradonačelnik za društvene djelatnosti trebate znati da dogradonačelnik nije taj koji nadzire zakonitost rada Kazališta. Postoji Kazališno vijeće, Ured državne uprave, pa mi ne pada napamet da izlazim izvan okvira Zakona u kojem nema dogradonačelnika kao zakonito ovlaštenog da vrši nadzor kazališta. Ovom prilikom zato pozivam sve one koji imaju ovlasti u tom smislu, neka izvrše uvid u poslovanje kazališta i to objave.


Davor Petković (SDP) pita vezano uz šibensko polje da li je ono uopće šibensko jer je zapušteno. Također postavlja pitanje crkve sv. Lovre u Donjem Polju koja je zapuštena i nema vrata. Dogradonačelnik Vidović podsjeća kako je Grad s Udrugom PTSP očistio put u duljini od cca 2km, ali da bi se Donje Polje u tom smislu prokrčilo trebali bi se vlasnici parcela odreći dijela zemlje za put.


Vijećnik Tonći Radnić (HDZ) pita što je POSovom stanogradnjom koja je pompozno najavljivana a sada je stala. G. Vidović je kazao kako je očito s razlogom najavljivana jer se s projektom ide dalje; Grad je uspio naći jednu parcelu na početku Meteriza za POS i u tom smislu je i razgovarano s čelnim ljudima APN-a i radi se dalje.


Novica Ljubičić (HDZ) ukazuje na netočan navod gradonačelnika u vezi suradnje Grada Šibenika i Vlade RH, i smatra da je nemoralno to govoriti kada to pitanje dolazi  iz HNS-a- stranke čiji čelni čovjek treba biti osuđen od 1-5 godina. Draško Lambaša reagirao je na te navode i kazao kako se HDZ očito miri s gubitkom  FINE, pošte, suda, „a spominjanje prometnog prekršaja je neprimjereno pogotovo u usporedbi s Vašim brojnim dijelom stranačkog kadra koji je pod istragom“

 

Gradonačelnik je ponovo reagirao te rekao kako po ovom pitanju  nema suradnje s Vladom; no to se ne odnosi na sve slučajeve; dapače s nekim Ministarstvima je dobra suradnja, ali nema suradnje i razumijevanja Valde kada se radi o gašenju fine, pošte i trgovačkog suda

 

Novica Ljubičić nadalje pita što je s cestom Dubrava-Podi- prvi sloj asfalta je završen,pa ga zanima što je sa sudbinom još jedne čestice kako bi se projekt završio.


„Cesta-Dubrava čeka odluku Vlade o stupanju u posjed pa nemojte na Grad prebacivati problem.“, kazao je gradonačelnik.

 

Nakon aktualnog sata sjednici je nazočilo 23 vijećnika, te Emil Guberina protestira što i ovaj put nije mogao postaviti pitanje, na što mu Grguričin kaže da sami vijećnici moraju voditi brigu da postavljaju pitanja koncizno i da ne troše vrijeme kolegama.

 

Nakon toga uslijedila je rasprava o Dnevnom redu. Emil Guberina apelira da se točka 9. odgodi (UPU Jadrija): „Gradska četvrt  Jadrija očitovala se o projektu kao prihvatljivom (uz neke manje izmjene), no u međuvremenu se na internetskoj stranici investitora pojavila informacija da će se tu graditi turistički objekti (vile i apartmani). U ime kluba vijećnika HDZ-a Anita Škugor Kodžoman također traži skidanje ove točke Dnevnog reda jer nema podataka koliko je koeficijent iskorištenosti parcela; broj stambenih jedinica. Tomislav Ninić (HDZ) podsjeća potrebu rasprave o kolektoru za istočni dio grada, no za ovu sjednicu odustaje od prijedloga, te traži da na iduću sjednicu dođe Frane Malenica i da se tada razgovara na tu temu. Točka 9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jadrija-zapad skinuta je s dnevnog reda. U nastavku sjednice donesena je Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2011. Godini, zatim Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2011. Godinu. Nera Gojanović-Kljajić imenovana je ravnateljicom Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, nakon što je Marko Torjanac razriješen te dužnosti. Gradsko vijeće je danas dalo prethodnu suglasnosti na Statut Galerije Svetog Krševana Šibenik i ste prostorno-planskih odluka; Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika, Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac, Odluku o izradi Detaljnog plana uređenja prometno vježbalište i sportski centar Konjevrati - Šibenik