Održana 24. sjednica Gradskog vijeća

20.07.2016

Održana 24. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika usvojili su jučer na 24. sjednici Gradskog vijeća većinom glasova rebalans proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu.

U nastavku su usvojene izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini te Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika.

Vijećnici su usvojili prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016. godinu koji se mijenjao izdvajanjem i osnivanjem javne ustanove Tvrđava kulture Šibenik. Također je usvojen Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o davanju na upravljanje kulturnih dobara kojim je tvrđava sv. Mihovila dana na upravljanje i gospodarenje novoj ustanovi Tvrđava kulture Šibenik. Vijeće je dalo svoju suglasnost na prijedlog Statuta javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.

Istoj ustanovi danas je odobrena suglasnost za osnivanjem trgovačkog društva.

Većinom vijećničkih glasova usvojen je prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja grada Šibenika te dva amandmana dvojice vijećnika Ivana Rajića i Joška Šupe. Provedba plana podrazumijeva usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i planovima višeg reda te osiguranje uvjeta za realizaciju inicijativa koje je Grad Šibenik prepoznao kao prihvatljive poput izgradnje interpretacijskog/posjetiteljskog centra Danilo za prezentaciju povijesno-kulturne baštine Danila, prenamjene sportske luke Jadrija-Uvala Sićenica u luku otvorenu za javni promet, mogućnosti proširenja građevinskog područja na prostoru športsko-rekreacijske zone u Dubravi...

Gradski vijećnici primili su na znanje financijska izvješća za 2015. godinu gradskih tvrtki: Vodovod i odvodnja d.o.o., Gradska čistoća d.o.o, Bikarac d.o.o., Gradski parking d.o.o., Čempresi d.o.o. i Zelenilo d.o.o.

Prihvaćene su izmjene sastava nekoliko odbora Gradskog vijeća i to: Odbora za prigovore i tužbe Gradskog vijeća, Odbora za suradnju s općinama, gradovima i regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća i Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog rješenja o imenovanju Vlaste Ćalete za ravnateljicu Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika.

Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesece svibanj i lipanj 2016. godine.

Donesena je odluka o imenovanju obalnog pojasa u Zatonu u Šetalište ing. Stipana (Stipice) Mrše, zatim preimenovanju ulice Zapadna magistrala u Specijalne policije ''Jastrebovi'', kao i preimenovanju ulice Srednja magistrala u 72. bojne Vojne policije te je usvojena dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika.

Gradsko vijeće na sjednici donijelo je odluku o pristupanju udruzi Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije. Vijećnici su na koncu usvojili odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu (autobusni prijevoz) Autotransportu d.d. Šibenik u stečaju na rok od pet godina.  

Uoči rasprave po točkama Dnevnog reda održan je aktulani sat u sklopu kojeg su vijećnici postavljali pitanja: