Održana 32. Sjednica Gradskog vijeća

19.09.2012

Održana 32. Sjednica Gradskog vijeća

Danas, 19. rujna 2012. godine (srijeda) s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika, na kojoj su bila prisutna 24 vijećnika od njih 26.

Na temelju članka 64. i 65., Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika, («Službeni glasnik Grada Šibenika», broj 5/10 i 9/10), 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika, održana je sa sljedećim dnevnim redom;

1.  Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2012. godini

2.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba

3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima

4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora

5. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja fontana na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

6. Prijedlog rješenja o imenovanju područja od ulaza s magistrale kod kamenoloma Vukovca do uvale sv. Josipa

7. Prijedlog izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za prvo polugodište 2012. godine

8. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2011. godinu

9. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na čest.br. 905/1 i 905/3 K.O. Šibenik

10. Prijedlog odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika

11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pristupanju usklađenju Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika s Prostornog plana uređenja Grada Šibenika

12. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke nautičkog turizma i sportske luke Vrnaža

13. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zablaće – zapad

14. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Mala Solina

15. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika

16. Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika

17. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec:
a) svibanj
b) lipanj
c) srpanj

 

 

Iz dnevnog reda povučene su prvotno najavljene točke:

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba
- Prijedlog odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika
-Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zablaće – zapad

-Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Mala Solina

U dnevni red  su na današnjoj sjednici uvrštene točke:

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca
- Rješenje o imenovanju područja od Ul. Ivana Meštrovića, iza tvornice i ispod Smričnjaka
- Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Brodarica
- Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju u postupku preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik iz športskog kluba - udruge za natjecanje u športsko dioničko društvo

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene, osim točke 5: Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja fontana na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, gdje su tri vijećnika glasala protiv, a 16 ih je bilo suzdržano. Nezavisni vijećnik Ivan Ninić predložio je da održavanje fontana preuzme jedno od komunalnih poduzeća. 

Najviše rasprave, kako na aktualnom satu tako i na samoj sjednici, izazvao je Prijedlog odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika, koji je na kraju i skinut s dnevnog reda te su umjesto njega kao točka prihvaćene 6. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana, koje je u raspravi obrazložio pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Krešimir Petković . Izmjene i dopune su prihvaćene  kako se ne bi kočile investicije na području grada dok se novi GUP konačno ne usvoji.

Svoje nezadovoljstvo prijedlogom GUP-a izrazio je  u raspravi vijećnik HNS-a Draško Lambaša, kojem se nije svidjelo kako je planom predviđen položaj Luke Šibenik kojoj je na čelu te je predložio da se ubrzo sazove nova sjednica Gradskog vijeća koja će biti posvećena samo izmjenama GUP-a. Svoje nezadovoljstvo izrazio je i vijećnik Šibenskog građanskog foruma Emil Guberina koji je predložio da se odluka o donošenju GUP-a odgodi za neko vrijeme dok se nejasnoće koje su sad u njemu izmijene.  Naposljetku, prema prijedlogu HDZ-ovog vijećnika Ivice Poljička, GUP je skinut s dnevnog reda, s čim se složila većina vijećnika. Jedino vijećnik Ante Gašperov Ćaće nije imao ništa  protiv prijedloga GUP-a.

Na aktualnom satu Gradskog vijeća govorilo se i o budućoj državnoj regionalizaciji i ulozi koju će u njoj imati Šibenik. Nezavisni vijećnik Ivan Ninić istaknuo je problem pojedinih ustanova u Šibeniku  koje su državnim odlukama postale ispostave Zadra ili Splita. Gradonačelnik dr. Ante Županović pojasnio je kako se nada da će novom regionalizacijom doći do redefiniranja pojedinih odluka koje nisu išle u korist Šibeniku.

Vijećnik Ivica Poljičak (HDZ) također se osvrnuo na zaštitu propisanog interesa Grada Šibenika, s naglaskom na važnost zadržavanja pojedinih institucija u Šibeniku i zatražio održavanje sastanka šibenskih saborskih zastupnika s čelnicima aktualne državne vlasti oko pitanja primarnog interesa za Šibenik. Zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Petar Baranović istaknuo je kako šibenski saborski zastupnici kontinuirano rade za boljitak Šibenika, naglasivši pritom značajne financijske potpore koje su izborili za grad. Također je izrazio svoju otvorenost ka svim prijedlozima Gradskog vijeća i političkih stranka kako bi se pripremio radni materijal i održao spomenuti sastanak.

Predsjednik Gradskog vijeća Goran Grguričin postavio je pitanje dodjele zemljišta braniteljima oboljelima od PTSP – a. Pročelnik Odjela za gospodarenje gradskom imovinom Ivica Živković je kazao da su odgovorne gradske službe zadužene za dodjelu tog zemljišta. Međutim, potrebno je izraditi geodetske elaborate, izvršiti parceliranje i donijeti troškovnik. Čestice koje će biti dodijeljene, zajedno s prijedlogom za izgradnju komunalne infrastrukture, bit će dostavljene za iduću proračunsku godinu.Aktualno je bilo i pitanje kolektora u istočnom dijelu grada. Na taj su se problem osvrnuli nezavisni vijećnici Ante Gašperov i Ivan Ninić kojeg je zanimalo kada će biti završen planski program kolektora odvodnje. Gradonačelnik dr. Ante Županović odgovorio je kako su razgovori oko financiranja izgradnje kolektora, kraka Ražine – Podi i drugog kraka uz obalu,  pri kraju i kako će od Europe biti odobreno 10 milijuna eura. Prošli tjedan sastao se s predstavnicima Hrvatskih voda koje će preuzeti vraćanje duga u iznosu od 9 milijuna kuna, dok će trgovačko društvo Vodovod Šibenik participirati s milijun kuna.Ponovno je aktualizirano i pitanje Obonjana od strane Draška Lambaše iz kluba vijećnika HNS - a. Gradonačelnik dr. Ante Županović još je jednom pojasnio kako se ugovor ne može raskinuti, jer postoje štetne klauzule za Grad, može se jedino pokrenuti stečaj. Još uvijek se vraća kredit od 20 milijuna kuna,a Grad još uvijek ne može ući u posjed otoka.Vijećnice Jagoda Sabljić i Anita Škugor Kodžoman postavile su pitanja vezana za školstvo. Nezavisna vijećnica Sabljić aktualizirala je temu Roma u školskim ustanovama Grada Šibenika, dok je HDZ – ovu vijećnicu zanimalo pitanje obnove osnovne škole u Dubravi.

Gradonačelnik dr. Ante Županović još je jednom ponovio kako je u interesu Grada zadržavanje radnih mjesta djelatnika Autotransporta i uspješan oporavak tog poduzeća, kao odgovor na pitanje potpredsjednika Milorada Miškovića o slučaju Autotransporta.