Poziv kandidatima s Konačne liste reda prvenstva na odabir stanova POS-a

10.10.2017

Poziv kandidatima s Konačne liste reda prvenstva na odabir stanova POS-a

Pozivaju se kandidati s Konačne dopunske liste Konačnoj i dopunskoj listi reda prvenstva, od 20. srpnja 2017. za kupnju stanova iz Programa POS-a  na odabir stanova iz Programa POS-a u Šibeniku – Lokacija Šubićevac.

Nakon održane prezentacije od strane Grada Šibenika i APN-a tijekom rujna ove godine,  za preostale neprodane stanove u višestambenim građevinama F1 i F2 na Šubićevcu u Šibeniku, određen je termin odabira stanova, a birat će kandidati s Konačne dopunske liste Konačnoj i dopunskoj listi reda prvenstva.

Odabir stanova  održat će se  u četvrtak  19. listopada od 12 sati, te u petak, 20. listopada 2017.g.  od 9 sati u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“.