Predstavljena metodologija izrade Strategije razvoja Grada Šibenika

01.09.2010

Danas je u u prostorijama multimedijalne dvorane Gradske knjižnice Jurja Šižgorića održana 1. Radna skupina-predstavljanje koncepta izrade Strategije razvoja Grada Šibenika (SRGŠ) čiju metodologiju je predstavila Ivana Bujas Rupić, stariji konzultant MICRO projekta d.o.o. tvrtke koja je, temeljem Ugovora s Gradom Šibenikom, izrađivač navedenog dokumenta. Prezentaciji su nazočili predstavnici gospodarstvenih subjekata u gradu, gradskih i županijskih tijela kao i ustanova i poduzeća u vlasništvu Grada i županije, ustanova u kulturi, zatim predstavnici otoka šibenskog arhipelaga i zainteresirani građani. Uoči samog predstavljanja metodologije izrade SRGŠ-a, dogradonačelnik Franko Vidović je, pozdravljajući nazočne, među kojima i župana Gorana Pauka, izrazio zadovoljstvo odazivom što i ne treba čuditi, jer izradom Strategije ova gradska uprava, na čelu s gradonačelnikom dr. Antom Županovićem, odlučila je po prvi put ozbiljno planirati. „Ozbiljno planirati  znači biti svjestan svojih prednosti, svojih resursa, svojih mogućnosti, ali i svojih ograničenja. Do sada grad Šibenik nije bio aktivan po pitanju provedbe učinkovitog planiranja, nije imao svoju viziju razvoja i u konačnici već prije par godina našli smo se pred zidom. Kad kažem pred zidom znači da smo iscrpili sve moguće tehnike improvizacije i da je svaki daljnji rad otežan. Isto tako otežana je i komunikacija sa EU fondovima zbog nepostojanja jednog sveobuhvatnog dokumenta u kojem su jasno definirani ciljevi razvoja.“, kazao je dogradonačelnik Vidović. Također je pojasnio i cilj koji se želi postići ovim poslom a to je bolje, učinkovitije upravljanje vlastitim resursima, od gospodarstva, preko kulturnog, sportskog i društvenog života do prostornog planiranja na boljitak svih građana Šibenika. „Ovom strategijom želimo otvoriti novo poglavlje u razvoju grada sa jasno definiranim i jasno planiranim kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim ciljevima, kao i načinima da se oni ostvare. I zbog toga danas svima vama zahvaljujem i pozivam Vas u ime gradonačelnika, u ime Gradske uprave i svoje osobno da svojim radom i idejama pridonesete razvoju našeg Šibenika.“, kazao je Vidović. Ivana Bujas Rupić, voditeljica projekta, odnosno moderator u izradi Strategije razvoja, predstavila je  radne skupine, njihove zadatke i očekivanja u odnosu na njihov rad. „Konačan tekst Strategije, koja nije samo strateški već i operativni dokument, koji mora između ostalog biti usuglašen s dokumentima višeg reda, očekujem da će biti gotov  u travnju 2011.“, kazala je Bujas-Rupić uz napomenu kako je svrha cijelog posla sagledati potencijale Grada Šibenika i to na njegovom ukupnom administrativnom području koje uključuje i staru gradsku jezgru i otoke i zaleđe. Načela koja su temelj metode izrade Strategije su: načelo partnerstva i suradnje, što znači da svim pozvanima i zainteresiranima treba omogućiti da sudjeluju u procesu izrade SRGŠ; načelo jednakih mogućnosti znači da i svi građani mogu sudjelovati u tom procesu; načelo održivosti koje traži poseban respekt i okoliša i kulture ali sve u cilju gospodarske održivosti, te konačno načelo praćenja i vrednovanja koje od traži da Strategija bude „živi dokument“, koji će biti kvalitetno napravljen ali na način da se može prilagođavati aktualnom trenutku u svim fazama razvoja grada. „Cilj nam je objediniti javni, znanstveni i privatni sektor koji će kroz četiri radne skupine (gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalna infrasturktura i razvojna strategija) utvrditi naše snage i prilike ali i naše slabosti i prijetnje kako bismo u konačnici imali viziju Grada Šibenika i ciljeve koji se na tu viziju vežu. Svaki razvojni projekt koji bude odabran ući će u elektronsku bazu podataka čime će se lakše upravljati samim projektima, ali i čime će oni biti i spremniji za eventualne nominacije pred EU fondove“, kazala je Bujas-Rupić, kratko izlažući terminski plan posla koji je trenutno u fazi analize stanja. Za sutra je najavljen sastanak radne skupine za gospodarstvo.