Predstavljena Strategija razvoja inovativnog turizma grada Šibenika

30.06.2015

Predstavljena Strategija razvoja inovativnog turizma grada Šibenika

Šibenik je grad koji pruža istinski doživljaj Jadrana na svoj jedinstven način. On spaja ljepotu prošlosti vidljivu kroj očuvanu jezgru starog grada, tvrđave, crkve i trgove, raznoliko prirodno okruženje, ugodu sadašnjeg trenutka i inspiraciju budućnosti kroz dizajn, film, muziku i festivale. Sve to zajedno interpretira u na inovativan način nudeći jedinstven turistički doživljaj turistima novog doba koji tragaju za autentičnim iskustvima, vizija je turističkog razvoja grada Šibenika, kako stoji u Strategiji razvoja inovativnog turizma grada Šibenika, koja je danas predstavljena šibenskoj javnosti.

„Moramo biti svjesni važnosti ovog dokumenta, koji do sada nismo imali, a koji nam mora biti podloga i okvir za planiranje daljnjih šibenskih turističkih aktivnosti. Šibenik je sada na prekretnici u turističkom razvoju i mišljenja sam da najvažniji period tek slijedi jer, nakon djelomično stihijskog i nekoordiniranog turističkog razvoja, ulazimo u fazu striktno planiranog razvoja s  jednim jedinim ciljem da postanemo visoko kvalitetna turistička destinacija.“, kazao je direktor Ureda Turističke zajednice Grada Šibenika Dino Karađole.

Grad Šibenik potpisao je u studenome 2014. godine ugovor s Institutom za turizam za izradu “Strategije razvoja inovativnog turizma grada Šibenika”. Riječ je o dokumentu kojim se osigurava sustavan i koordiniran razvoj turizma u Šibeniku, temeljen na osnovnoj ideji bolje turističke valorizacije vrijednih resursa kojima Grad raspolaže.

Gradonačelnik Šibenika, ujedno i predsjednik Turističke zajednice Grada Šibenika, Željko Burić, izrazio je zadovoljstvo što Grad Šibenik raspolaže dokumentom koji služi kao polazišna točka za planiranje turističkog, ali i cjelokupnog razvoja Grada, s obzirom da se turizam snažno oslanja na kulturno-povijesnu baštinu, prirodne ljepote, ali i na infrastrukturu, prije svega promet, te naglasio: „Turist kroz turizam i kroz godišnji odmor percipira uređenost društva i države u kojoj  se nalazi. Ne možemo odgovornost za neuređenost i nerealiziranost strategija koje imamo, pa tako i ovu, prebacivati samo na lokalnu zajednicu. U turizmu se upravo posredstvom Ministarstva turizma preslikava rad Ministarstva prometa, Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva kulture…

Šibenik je trenutno suočen s problemom nemogućnosti pokretanja projekata cestovnih ulaza u grad, a cestovni ulazi u grad su u ovoj Strategiji posebno apostrofirani, upravo zato što nemamo sinhroniziran rad  koji bi se s razine ministarstava preslikao na razinu Grada. Konkretno; imamo potpisane sporazume za uređenje sva tri ulaza u grad, no nažalost Hrvatske ceste se ne drže tih sporazuma, niti je poznato kada će se s njihovom realizacijom krenuti. S druge strane, od  Ministarstva kulture uživamo podršku u stavljanju u funkciju naših tvrđava, točnije u kompletiranju dokumentacije za prijavu projekta revitalizacije tvrđave sv. Ivana za sredstva EU. Dakle; turizam ne samo da traži suradnju svih dionika na lokalnoj razini, već traži i snažnu podršku ministarstava s obzirom na brojne resore o čijem funkcioniranju ovisi turistički razvoj svake sredine. 

Polazeći od potrebe uvažavanja suvremenih kretanja na turističkom tržištu te kreiranja inovativne turističke ponude u Šibeniku, koja će biti u funkciji podizanja razine blagostanja lokalne zajednice kao i povećanja stupnja zadovoljstva gostiju, cilj je da se ovom studijom definira razvojna vizija Grada, prostorni koncept razvoja turizma, kao i da se utvrde marketinške smjernice za inovativne i tržištu zanimljive turističke proizvode, uspješnu komunikaciju s tržištem te uspješno pozicioniranje Šibenika na turističkom tržištu.

„Prioritet naših istraživanja je stručni, ali  prvenstveno, i održivi razvoj turizma. Volimo raditi studije u sredinama koje će ih uvažiti i oplemeniti, te će potencijalno postati dio živog tkiva grada i okolice, odnosno njegovih stanovnika, a ova je upravo jedna od takvih.“, rekla je dr.sc. Sanda Ćorak, direktorica Instituta za turizam, izrađivača Studije.

„Samo je jedan Šibenik (na svijetu). Može li ga se takvog i očuvati? Zna li se kako se to čini? Kako očuvati duh ovog grada? Kako očuvati dobri duh grada, a da se on ne okuje, ne sapne, ne zamrzne, ne okameni, ne petrificira? Koliko je za to zainteresiran šibenski turizam, a koliko dalmatinski i hrvatski? Mogu li oni išta u tom smislu učiniti? Mogu, svojim dokumentima i svojim akcijama! Drugo je pitanje, kako? U prvom redu, treba shvatiti da je riječ o šibenskom turističkom resursu, o temeljnom turističkom resursu, o turističkoj privlačnosti zbog koje turisti i posjećuju Šibenik. Zatim, treba prepoznati “to nešto što je turistički tako značajno za Šibenik» u cjelini i po pojedinim sastavnicama, kako bi se mogla osigurati njihova optimalna funkcionalna zaštita i održivo gospodarenje njima.“, kaže dr.sc. Eduard Kušen u „slici grada“ Strategije razvoja inovativnog turizma grada Šibenika.

Izrada ovog dokumenta odvijala se u nekoliko etapa. U prvom dijelu dokument sadrži analizu postojećeg stanja u kojem se daje pregled osnovnih prostornih i gospodarskih obilježja. Nadalje, analizirani su glavni dionici turističkog razvoja grada, te su analizirana obilježja turističke ponude i potražnje. Zatim, obrađena je atrakcijska osnova prema metodologiji dr. sc. Eduarda Kušena, a riječ je analizi turističke osnove prema 16 kategorija atrakcija. Istraženo je stanje postojećih marketinških aktivnosti te su analizirani tržišni trendovi koji su važni za daljnji razvoj turizma u ovome Gradu. Za sve podatke konzultirani su relevantni izvori kao što su Državni zavod za statistiku, FINA, postojeća planska dokumentacija, dokumenti Grada Šibenika i Turističke zajednice, internetski izvori relevantnih institucija, promocijski materijali i publikacije te drugi izvori. Iz postojećeg stanja u studiji se dalje izvodi SWOT matrica Šibenika kao turističke destinacije, te se potom razrađuje strategija razvoja koja se sastoji od vizije, odrednica upravljanja, prostorne i proizvode koncepcije te strategije razvoja proizvoda.

Poseban je naglasak dan na izgradnju i uređenje okoliša budući da upravo prirodni i kulturni

krajolik predstavlja ključnu osnovu za razvoj turizma u Šibeniku.

Nakon toga slijedi razrada marketinških aktivnosti koje obuhvaćaju razradu komunikacije s tržištem, interni marketing te e-marketing aktivnosti. Dokument završava akcijskim planom u kojem se razrađuju programi prema četiri područja: I) Upravljanje održivim razvojem, II) Turistička infrastruktura, III) Turistička suprastruktura i poduzetništvo te IV) Promocija i prodaja. Poseban prilog studije je razrada teme “Grad Šibenik – slika grada”.