Prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave "Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica"

15.01.2020

Prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave "Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica"

Grad Šibenik obavještava sve zainteresirane gospodarske o objavi Prethodnog savjetovanja za postupak javne nabave „Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica“.

 

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave, pod Prethodno savjetovanje, objavljen je nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te se mole svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 20. siječnja 2020. godine, dostave primjedbe i prijedloge putem EOJN.

Procijenjena vrijednost nabave: 12.288.019,94 kn

Planirana zgrada dječjeg vrtića na parceli ukupne površine od 1490 m2 sastojat će se od podruma, prizemlja, 1. kata, te ravnog krova sa izlazom na isti, na kojemu je uređena zelena površina igrališta .