Prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave „Izgradnja i opremanje područja tvrđave sv. Ivan“

11.04.2018

Prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave „Izgradnja i opremanje područja tvrđave sv. Ivan“

Grad Šibenik obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte o početku prethodnog savjetovanja za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja i opremanje područja tvrđave sv. Ivan” (evidencijski broj nabave 04/18).

 

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te se mole svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 20. travnja 2018. godine, dostave primjedbe i prijedloge putem EOJN.

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 28.578.091,00 HRK (bez PDV-a).

 

Revitalizacijom tvrđave sv. Ivana obnovit će se i opremiti dvije cjeline tvrđave. Sjeverni dio poznat kao „Kliješta“ i južni zvan „Zvijezda“. Revitalizacijom tvrđave svetog Ivana ukupne površine 18.657 metara četvornih obnovit će se bedemi, uvesti inovativni sadržaji, atrakcije i proizvodi. U podnožju sjevernog obrambenog bedema („kliješta“) posjetitelji će moći uživati u gastro-vizualnom konceptu. Uz pomoć revolucionarne tehnike 3D video-mappinga na zidinama tvrđave prikazivat će se sadržaji, koji će stvarati optičke iluzije i dojam kretanja statičnih objekata.

Na tvrđavi svetog Ivana smjestit će se i Edukativni kampus opremljen pametnim interaktivnim učionicama i prezentacijskim prostorima. On će osigurati i kvalitetan smještaj s pratećim tematskim programima koji će uvelike pridonijeti produljenju turističke sezone kao i dužem boravku posjetitelja u Šibeniku.

 

 

"Revitalizacija područja tvrđave svetog Ivana" projekt je  vrijedan ukupno 49.143.692,95 kuna.  U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ Europska unija ovaj projekt sufinancira sa 41.486.646,05 kuna, a ostatak sredstava osigurao je Grad Šibenik.