Prodaje se građevinsko zemljište na Podima

02.08.2019

Prodaje se građevinsko zemljište na Podima

Grad Šibenik prodaje građevinsko zemljište od 50.000 m2 na Podima namijenjeno izgradnji gospodarsko-poslovnog ili proizvodnog sadržaja. Ponuđena cijena za metar četvorni ne smije biti manja od pet eura.

Ponude, između ostalog, moraju sadržavati idejni projekt, opis dosadašnjeg poslovanja te gospodarsku procjenu ulaganja sa investicijskim programom, rok izgradnje i početka obavljanja djelatnosti, iznos planiranih ulaganja kao i izvore financiranja.

Natjecati se mogu domaće i strane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do ostvarenja cilja raspolaganja zemljištem.

Najboljim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji je do zadnjeg dana zadanog roka predao potpunu ponudu koja u sebi sadrži svu navedenu dokumentaciju sukladno uputama ponuditeljima, Općim i posebnim uvjetima te koji je ostvario najveći broj bodova bodovanjem u zadanoj bodovnoj listi koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Rok za dostavu ponuda po natječaju je 30 dana od dana objave u dnevnom listu   Slobodna Dalmacija. Pristigle ponude će se otvarati  03. rujna 2019.g. u 10,00 sati u prostorijama Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinsko rata.