Provodi se istraživanje prometne potražnje u svrhu izrade Masterplana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

17.03.2016

Provodi se istraživanje prometne potražnje u svrhu izrade Masterplana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

U Šibeniku danas započinje istraživanje prometne potražnje u svrhu izrade „Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika“, a u okviru projekta UrbEco.

„Master plan održive urbane mobilnosti je  ključni strateški dokument koji predstavlja preduvjet za financiranje svih budućih zahvata, odnosno  mjera u lokalni prometni sustav iz fondova EU, a definirat će  buduće intervencije u promet i prometnu (cestovnu i pomorsku) infrastrukturu na području Grada Šibenika. Osim strateških smjernica sastavni dio Master plana će biti i kompletni prometni model područja grada Šibenika, a obuhvaća i mjere javnog prijevoza prema otocima.“, pojašnjava Matija Bumbak, pročelnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika.

Istraživanje prometne potražnje obuhvatit će  brojanje prometa na svim važnijim raskrižjima i prometnim pravcima.

U petak, 18.ožujka 2016.g.  u suradnji s policijom provest će se  anketiranje sudionika u prometu koji iz okolnih mjesta dolaze u Šibenik. Istraživanja provode tvrtke  Promel projekt iz Zagreba i Urbanex iz Splita uz pomoć Prometne škole iz Šibenika.

Također, od 17. ožujka 2016. g. će se provoditi i anketno istraživanje „od vrata do vrata“ u svim naseljima Grada Šibenika; od Brnjice i Goriša na sjeveroistoku, Rasline i Zatona na sjeverozapadu do Boraje i Vrsna na krajnjem jugu i jugoistoku.  Relevantan uzorak čini 550 ispitanika.

Cilj istraživanja je ispitati stanovnike o sljedećim temama: uobičajeni način putovanja, sklonosti kod putovanja na posao, opći stavovi prema putovanjima, pitanja iz područja biciklističkog i brodskog prometa i detaljni opisi i putne informacije za dodijeljeni dan u tjednu.

Kroz izradu Masterplana  izrađuje se i prometni model Grada Šibenika, a prikupljeni podaci su važni za  provjeru modela s podacima dobivenim na temelju istraživanja. Prometni model je "srce" cijelog Masterplana jer omogućava analizu postojećeg stanja i simulaciju budućih scenarija razvoja prometnog sustava.

Ciljevi izrade plana su: identificiranje  prometne ponude i potražnje, razvoj održivog prometnog sustava, razvoj alata za planiranje te analizira i prijedlog  razvoja u prometnom sustavu iz različitih perspektiva (organizacijske, upravljačke, funkcionalne i infrastrukturne). Ciljane skupine ovog projekta su stanovnici otoka, stanovnici prigradskih naselja, svi stanovnici grada Šibenika i Šibensko- kninske županije, turisti i posjetitelji.

Osim navedenih istraživanja u planu je i  istraživanje javnog prijevoza.

Važno je napomenuti da je metodologija izrade nacionalnih, regionalnih i lokalnih Masterplanova prometa jedinstvena u cijeloj zemlji što doprinosi kvaliteti plana i ostvarenju ciljeva u prometnom sektoru.

Ukupni  troškovi projekta iznose 1.031.608.00 kn, od čega  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture iz Operativnog programa Promet  financira 876.866.80 kn,  a Grad Šibenik sudjeluje sa 154.741,20 kn.

Istraživanje prometne potražnje provodi se od 17. do 19. ožujka, a iz UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika mole  vozače u prometu, te građane na čija vrata će pokucati anketari da sudjeluju u anketama  koje će doprinijeti stvaranju kvalitetnije prometne slike  Grada Šibenika.

Podsjetimo, UrbEco je projekt koji je nastao zbog problema zastarjelog i neodgovarajućeg sustava javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika i okolice. Ovaj problem definiran je u svim pripremnim studijama razvijenim kroz INTERMODAL: ključan projekt za razvoj UrbEca, a koji ujedno predstavlja  izravnu nadogradnju započetih aktivnosti.

kontakt:
Violeta Benković, Promel projekt - 099 606 0694, violeta@promel.hr