Raspisan natječaj za izgradnju mehaničko-biološkog postrojenja na CGO Bikarac

05.12.2017

Raspisan natječaj za izgradnju mehaničko-biološkog postrojenja na CGO Bikarac

Tvrtka Bikarac d.o.o., kao javni naručitelj, objavila je postupak javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac.

Predmet nabave su usluge projektiranja, izvođenja radova, te ishođenja dozvola na projektu izgradnje postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada (MBO) i plohe 2 za odlaganje otpada na Centru za gospodarenje otpadom Bikarac.

Projektiranje i izgradnja postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada ključan je element projekta uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije. Samim postrojenjem i cijelim sustavom, po njegovoj izgradnji i uspostavi će upravljati komunalna tvrtka Bikarac d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave je 130.531.232,38 kuna, a rok za dostavu ponuda za sudjelovanje je do 16. veljače 2018. godine.

Više informacija pronađite na poveznici: http://www.bikarac.hr/?clanci=objavljeno-nadmetanje-za-projektiranje-i-izvo-enje-radova-izgradnje-mbo-postrojenja-i-pratecih-objekata-na-cgo-bikarac&id=28