Savjetovanje o Prijedlogu Lokalnog programa za mlade grada Šibenika

30.06.2015

Savjetovanje o Prijedlogu Lokalnog programa za mlade grada Šibenika

U sklopu programa „ Lokalni program za mlade grada Šibenika“ jučer su u Gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića predstavljeni rezultati istraživanja potreba mladih. Izradu lokalnog programa provodi Grad Šibenik u suradnji sa Šibenskom udrugom mladih Š.U.M. i udrugom Mladi u EU, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

„ Cilj ovog programa je poboljšanje kvalitete života mladih u gradu Šibeniku. Naši mladi nisu pasivni, baš naprotiv, no često zbog nepovezanosti i neinformiranosti izostane aktivnost, odnosno njihovo sudjelovanje u određenim sadržajima. Istraživanje potreba mladih jedan je od koraka koji će nam kasnije pomoći u kreiranju sadržaja za mlade.“, rekao je zamjenik gradonačelnika Nikica Penđer, zahvalivši se svima koji sudjeluju u provedbi projekta.

Anketni upitnik koji je ispravno
 popunilo oko 400 ispitanika ukazuje na činjenicu da mladi rijetko posjećuju kulturne ustanove, o zabavno-glazbenoj ponudi nisu dovoljno informirani, a njihova nezainteresiranost često proizlazi kao rezultat otežanog protoka informacija o aktivnostima organiziranim za mlade.

L
okalni program za mlade grada Šibenika  dva tjedna će biti  na javnom uvidu građanima (od 30. lipnja do 14. srpnja) i to na službenim internetskim stranicama Grada Šibenika i partnera Udruge Š.U.M. i Mladi u EU: www.sibenik.hr; www.mladi-eu.hr i www.sibenskaudrugamladih.hr.


Pozivaju se svi građani na sudjelovanje u ovom savjetovanju, a  mišljenja i prijedlozi se mogu dostaviti poštom na adresu: Grad Šibenik, UO za društvene djelatnosti, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik, te na e - mail adrese: azra.skoric@sibenik.hr, martin.mrsa@mladi-eu.hr, maja.sintic1@gmail.com.


Savjetovanje ostaje otvoreno do 14.srpnja 2015.g.


Lokalni program za mlade grada ŠibenikaLOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA ŠIBENIKA (259.73 kB)