Uvodno predstavljanje postupka revizije Strategije razvoja Grada Šibenika

11.02.2013

Uvodno predstavljanje postupka revizije Strategije razvoja Grada Šibenika

Nakon nešto više od godinu dana od kada je Strategija razvoja Grada Šibenika usvojena na Gradskom vijeću, Grad Šibenik pristupa reviziji tog strateško – razvojno – operativnog dokumenta.

U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ uvodnu prezentaciju o postupku revizije Strategije održali su pročelnica Ureda gradonačelnika Ivana Bujas Rupić i pročelnik Upravnog odijela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Petar Mišura, koji se osvrnuo na usklađivanje Strategije prema smjernicama EU.

Od 106 projekata koliko je delegirano u Strategiju od strane članova radnih skupina, 10 je završeno. U tijeku su 32 projekta, a u pripremi 33. Nije započet ili nedostaje informacija od strane privatnih subjekata za 31 projekt.

„Važno je da Strategija bude „živo tkivo grada“, da su projekti aktualni i da odražavaju trenutno stanje u gradu“, istaknula je pročelnica Ivana Bujas Rupić. Svaki će se projekt pojedinačno ažurirati te odrediti novi financijski i vremenski okviri.

Strategija razvoja Grada Šibenika usklađena je sa Županijskom razvojnom strategijom Šibensko – kninske županije kako bi se postavljeni ciljevi provodili u skladu s razvojem cijele regije. Županijska razvojna strategija se usklađuje s ciljevima i prioritetima Jadranske šire regije odnosno sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Vizija Grada Šibenika 2030. godine je Centar zelenih industrija Jadrana te uključuje zelenu proizvodnju, zeleni turizam i revitalizaciju.

Strateški ciljevi takve vizije su: razvijeno gospodarstvo; razvijena obrazovna, znanstveno-istraživačka, komunalna, prometna i društvena infrastruktura; održivi turizam; očuvan okoliš, valorizirane i očuvane prirodne i kulturne vrednote.

Brojni projekti raspoređeni prema strateškim ciljevima su realizirani ili u procesu realizacije, a Šibenik se, nakon pozitivnog iskustva apliciranja na pretpristupne fondove EU, sada nalazi pred izazovom operativnih programa, što je dodatni razlog da se pristupi reviziji Strategije. 


Financiranje projekata u novoj financijskoj perspektivi uvjetovano je postojanjem strateških dokumenata, a Europska unija zahtjeva i usklađenost sektorskih i teritorijalnih strategija, stoga je Strategija krovni dokument iz kojeg proizlaze i na koji se naslanjaju projekti koje pripremamo za apliciranje na europske fondove.

Naredna revizija Strategije Grada Šibenika uključuje odabir članova radne skupine, ažuriranje projekata, delegiranje novih projekta i elaboraciju istih, usklađenost sa Strategijom i usvajanje na Gradskom vijeću. Očekivani rezultat takve revizije je ažurirani dokument, usklađen s novonastalim okolnostima i potrebama. U Strategiju će se delegirati novi razvojni projekti koji će usmjeriti proračun za 2014. godinu i planirane prijave za EU fondove.