Objavljeni natječaji za strukturne potpore u ribarstvu

20.07.2012

Objavljeni natječaji za strukturne potpore u ribarstvu

U Narodnim novinama 80/12 raspisani su:

Natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini.

Natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u 2012. godini.

Natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini. 

Cilj mjera potpora ribarstvu je omogućiti daljnji razvoj sektora ribarstva i povećati njegovu konkurentnost, unaprijediti proizvodne kapacitete u uzgoju i prerađivačkoj industriji te zaštititi okoliš. Ciljevi strukturne politike u ribarstvu ostvaruju se kroz mjere strukturne politike u okviru područja prioriteta. Područja prioriteta su:

1. Prilagodba ribarske flote
2. Razvoj akvakulture, gospodarskog ribolova na slatkim vodama, prerade i marketinga proizvoda ribarstva
3. Projekti od zajedničkog interesa i
4. Održivi razvitak područja i zajednica koje ovise o ribarstvu.

Zahtjev za potpore u sklopu mjera strukturne politike podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.