Izradom studije izvodljivosti želi se podignuti razina studijska i tehničke pripremljenosti za financiranje i implementaciju sustava javnog brodskog prijevoza na šibenskom području koje se razvija unutar projekta Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza autobusima i brodovima – UrbEco.

Ukupna vrijednost projekta izrade studije izvodljivosti iznosi 251.500,00 HRK od čega Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancira 213.775,00 HRK.

 

 

Trajanje izrade studije: listopad 2015 – rujan 2016.

 

Izrada studije izvodljivosti za cilj ima definirati optimalizaciju brodskih linija, nabavu novih brodova te prilagodbu postojećih pristaništa. Uz Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika (čija je izrada u tijeku – također financirana iz EU fondova) ključni su preduvjeti koji se moraju odraditi da bi grad Šibenik korak prema punoj implementaciji projekta planira realizirati u slijedećih nekoliko godina iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Mjere predviđene u Studiji izvodljivosti za poboljšanje čitavog sustava brodskih linija na šibenskom plovnom području su:

First

Uvođenje novih smjerova povezivanja među otocima i obalom

Sukladno rezultatima tržišne i transportne studije „Šibenik boat lines“ iz 2014. godine koju je Grad Šibenik naručio od tvrtke iCat d.o.o., dan je prijedlog uspostave potpuno novog sustava linija jer se postojeći sustav nije pratio potrebe otočkog stanovništva ni turista i samim time nije se pokazao kao motor razvoja navedenog područja. S ciljem definiranja obujma potražnje, kao i odredišne točke putovanja, te cijenu karte kreiran je upitnik, temeljem kojeg je provedena tržišna analiza s ciljem ispitivanja potencijala tržišta za razvoj brodskih linija. Sustav novih linija za cilj ima povezati otoke s otocima, otoke s obalnim područjima i obalna područja s obalnim područjima, kako je prikazano na slici ispod:

No one

Uvođenje učestalijeg prijevoza/većeg broja dnevnih isplova

U novom sustavu linija, planirani su isplovi svakih 90 minuta, odnosno tijekom sezone (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) 10 isplova dnevno, a van sezone 4 isplova dnevno. Iznimka je linija Zlarin – Zablaće - Brodarica koja će biti aktivna samo u sezoni sukladno definiranim potrebama tržišta. Za pokrivanje novog sustava linija (na slici ispod označeno crvenom i žutom bojom) potrebno je nabaviti 4 katamarana i 1 trajekt. Sva 4 katamarana trebala bi isploviti i vratiti se u isto vrijeme iz/na HUB-a Zlarin. Trajekt će tijekom cijele godine imati 2 isplova dnevno, te će pokrivati i ostale linije u slučaju ružnog vremena (na šibenskom području prema iskustvenim podacima to je 10 dana godišnje).

No one

Kreiranje novog HUB-a – izmještanje HUB-a iz grada Šibenika

Transportna studija „Šibenik boat lines“ pokazala je da bi se trebao izbjeći model morskog brodskog prijevoza samo s jednim HUB-om u gradu Šibeniku, kako bi se smanjilo vrijeme trajanja putovanja prema krajnjim destinacijama (otoci i Vodice). Ideja je kreiranje HUB-a koji bi usmjeravao linije direktno prema točkama interesa, bez bespotrebnog skretanja u sam grad Šibenik i stvaranja dodatnih prometnih gužvi. U tom kontekstu analizirana je mogućnost uspostavljanja HUB-a na Jadriji i na otoku Zlarinu. Odabrana je opcija HUB-a Zlarin koji je pokazao mogućnost kreiranja puno homogenijih linija s obzirom na udaljenosti trajanje putovanja do odredišnih točaka, nego što je to u slučaju HUB-a Jadrija.

No one

„Park and sail“ sustav – integracija cestovnog i morskog prijevoza

Novi sustav linija integrirati će cestovni promet sa brodskim prijevozom; kreiranjem obalnih linija prijevoza razviti će se osnovni preduvjeti za razvoj sustava „park & sail“. Navedene „park & sail“ točke već su uspostavljene duž obale, tako da se novi promet morem mora samo integrirati u navedene točke. Time bi se smanjila zagušenost cestovnog prometa i nedostatak parkinga u gradu Šibeniku i Vodicama.
Nove linije:
1) Šibenik – Jadrija – Zlarin
2) Zlarin - Obonjan - Kaprije - Žirje
3) Trajektna linija Šibenik - Zlarin - Prvić Luka - Obonjan - Kaprije - Žirje
4) Zlarin - Prvić Luka - Prvić Šepurine - Vodice
5) Zlarin - Zablaće - Brodarica

Napomena uz sliku: u sklopu novog sustava brodskih linija predmetom ove analize su linije označene žutom i crvenom bojom, dok zelene linije predstavljaju povezivanje s nacionalnim parkom Krka koji je predmetom financiranja u narednom periodu kroz neke druge izvore.