Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Grad Šibenik dobio sredstva za nastavak uređenja plaže u Zablaću

Grad Šibenik dobio sredstva za nastavak uređenja plaže u Zablaću

 

 

Grad Šibenik je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dobio 65.000,00 EUR-a za nastavak uređenja plaže u Zablaću u sklopu projekta „Sanacija pomorskog dobra u Zablaću – faza II“.

Projekt je prijavljen na javni Poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini.

Sanacijom se planira izraditi betonski obalni zid, odnosno plomba koja služi kao zaštita od podlokavanja obale djelovanjem mora u duljini od 52 metra. Planirana je površinska obrada zaobalne površine izradom nearmirane betonske ploče u površini od 585 kvadratna metra te sanacija postojećih i izrada novih stepenica koje služe kao pomoć pri ulasku u more te postavljanje pripadajućih rukohvata.

U sklopu projekta „Sanacija pomorskog dobra u Zablaću - faza II“ planira se i dodatno uređenje plaže postavljanjem komunalne opreme i uređenjem dijela plaže namijenjenog djeci.

Podsjetimo, riječ je o nastavku sanacije plaže u Zablaću, koja je oštećena djelovanjem atmosferskih prilika i mora. Naime, u prosincu 2022. godine, u sklopu projekta „Saniranje pomorskog dobra u Zablaću“, dovršen je prvi dio obnove pomorskog dobra u ukupnoj duljini od 147 metara te 933 kvadratna metra.

  Objavljeno: 20.03.2023, 12:00h