Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

  PROČELNIK/CA:

  Joško Jurić
       dipl. oecc.

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na uređenje područja Grada, uređenje građevinskog zemljišta (izuzev prostornog planiranja), obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje i obveze i naplatu komunalnih i sličnih obveza, raspolaganje pomorskim dobrom, komunalni red, uređenje cestovnog prometa te mjesnu samoupravu (izuzev izbora za mjesnu samoupravu).

Uređenje područja Grada obuhvaća poslove izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Grada, prometnica i drugih javnih površina.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća izgradnju komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture.

Obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća poslove uređivanja načina obavljanja komunalnih djelatnosti, utvrđivanja, koordinacije i usklađivanja planova razvoja komunalne infrastrukture, ustroj subjekata komunalnog gospodarstva u vlasništvu Grada, povjeravanje komunalnih poslova na temelju koncesije i ugovora, prijevoz morem na linijama iz djelokruga Grada, te cijene komunalnih usluga.

Utvrđivanje obaveza i naplatu komunalnih i sličnih obveza obuhvaća upravne i druge poslove na utvrđivanju tih obveza, te naplatu, uključujući i prisilnu naplatu tih obveza.

Komunalni red obuhvaća uređivanje i nadzor komunalnog reda, uključujući i rad Komunalnog redarstva Grada.

Raspolaganje pomorskim dobrom obuhvaća poslove pripreme i provedbe plana upravljanja pomorskim dobrom, te izdavanja koncesijskih odobrenja i koncesija na pomorskom dobru.

Poslovi uređivanja prometa obuhvaćaju poslove praćenja, analize i normativnog uređivanja, odgovarajućeg označavanja, te nadzora cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi mjesne samouprave obuhvaćaju poslove u svezi rada mjesnih odbora i gradskih četvrti, izuzev poslova izbora i konstituiranja tih tijela.

  PREGLED DOKUMENATA