Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

  PROČELNIK/CA:

  Joško Jurić
       dipl. oecc.

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na uređenje područja Grada, uređenje građevinskog zemljišta (izuzev prostornog planiranja), obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje i obveze i naplatu komunalnih i sličnih obveza, raspolaganje pomorskim dobrom, komunalni red, uređenje cestovnog prometa te mjesnu samoupravu (izuzev izbora za mjesnu samoupravu).

Uređenje područja Grada obuhvaća poslove izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Grada, prometnica i drugih javnih površina.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća izgradnju komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture.

Obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća poslove uređivanja načina obavljanja komunalnih djelatnosti, utvrđivanja, koordinacije i usklađivanja planova razvoja komunalne infrastrukture, ustroj subjekata komunalnog gospodarstva u vlasništvu Grada, povjeravanje komunalnih poslova na temelju koncesije i ugovora, prijevoz morem na linijama iz djelokruga Grada, te cijene komunalnih usluga.

Utvrđivanje obaveza i naplatu komunalnih i sličnih obveza obuhvaća upravne i druge poslove na utvrđivanju tih obveza, te naplatu, uključujući i prisilnu naplatu tih obveza.

Komunalni red obuhvaća uređivanje i nadzor komunalnog reda, uključujući i rad Komunalnog redarstva Grada.

Raspolaganje pomorskim dobrom obuhvaća poslove pripreme i provedbe plana upravljanja pomorskim dobrom, te izdavanja koncesijskih odobrenja i koncesija na pomorskom dobru.

Poslovi uređivanja prometa obuhvaćaju poslove praćenja, analize i normativnog uređivanja, odgovarajućeg označavanja, te nadzora cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi mjesne samouprave obuhvaćaju poslove u svezi rada mjesnih odbora i gradskih četvrti, izuzev poslova izbora i konstituiranja tih tijela.

  PREGLED DOKUMENATA