Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Podi Šibenik d.o.o.


  www.podi-sibenik.com
Podi Šibenik d.o.o.

 

  OPIS PODUZEĆA / USTANOVE

Poduzetnička zona Podi - Šibenik nalazi se u Šibensko-kninskoj županiji u neposrednoj blizini grada Šibenika. U svim razvojnim dokumentima utvrdena je kao zona županijskog značaja. Prema svim prostornim pokazateljima zona predstavlja izuzetan potencijal u razvoju regije.

Činjenica da je grad Šibenik poslovno i administrativno središte županije uvjetovala je smještaj same zone u neposrednu blizinu grada. Premda je Šibenik privlačan mnogim poduzetnicima kao lokacija za realizaciju različitih projekata, obzirom na prostorna ograničenja nije do sada bio u stanju odgovoriti brojnim zahtjevima te je značaj zone Podi u tom smislu vrlo velik.

Prostorno razvojne značajke

Zemljopisni i prometni položaj zone Podi u prostoru Grada Šibenika ukazuje na određene lokacijske prednosti tog područja za razvitak gospodarstva. Gradsko i županijsko središte Šibenik predstavlja težište razvitka i sjecište svih razvojnih pravaca svog šireg okruženja. Premda je Šibenik privlačan mnogim poduzetnicima kao lokacija za realizaciju različitih projekata, obzirom na prostorna ograničenja nije do sada mogao odgovoriti brojnim zahtjevima te je značaj zone Podi bitan i u odnosu na budući razvoj gospodarstva obzirom da zbog neposredne blizine grada Šibenika može u potpunosti odgovoriti i ovim zahtjevima.

Isto tako, različiti sadržaji koji nisu uvijek vezani samo uz potrebe grada ili županije, nego mogu imati i šire značenje (regionalno ili državno) a prostorno su zahtjevni, obzirom na izgrađenost obalnog područja mogu biti smješteni unutar zone.

Zona Podi smještena je u priobalnom području Županije koje je najrazvijenije i najgušće naseljeno područje. Planirani i očekivani razvoj zone Podi očekuje se u nekoliko pravaca. Prvenstveno to je vezano uz blizinu luke Šibenik što omogućuje aktiviranje i korištenje kapaciteta Luke za potrebe raznovrsnih sadržaja i poslova.

Nadalje, kao što je to već napomenuto, zona Podi svoje mjesto ima u ukupnom razvoju gospodarstva, za smještaj različitih sadržaja i poduzetničkih inicijativa na koje može odgovoriti s dovoljno prostornog kapaciteta.

  KONTAKT INFORMACIJE:
  Velimira Škorpika bb, 22 000 Šibenik
  +385 22 200 947
  OIB: 56846309370
  IBAN: HR4924110061100005783