Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

EU Projekti

ITU - Integrirana teritorijalna ulaganja

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je donijelo je Odluku kojom se grad Šibenik utvrđuje kao područje za proširenje provedbe mehanizma Integriranih ...

Centar za mlade u ex. vojarni Bribirskih knezova

Centar za mlade uklapa se u strateško opredjeljenje Grada Šibenika koji razvija prostor za visoko obrazovanje i mlade na istoku grada. 

Regionalni znanstveni centar - RaSTEM

U projektu sudjeluje pet osnovnih škola kojima je osnivač Grad Šibenik, a to su: OŠ Juraj Dalmatinac, OŠ Juraj Šižgorić, OŠ Meterize, OŠ Vrpolje ...

„Residents of the Future - Finding solutions to influence the urban shrinkage˝

Mreža „Residents of the Future - Finding solutions to influence the urban shrinkage“ kojom kao vodeći partner upravlja Grad Šibenik odabrana je među 30 mreža za planiranje ...

SPINE - Smart Public transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe

1.siječnja 2023. godine s provedbom je započeo projekt SPINE kao jedan od najvećih projekata Europske komisije u okviru Programa Obzor Europa za klimu, energiju i mobilnost s odobrenih 14,6 ...

Integrirana mobilnost na području grada Šibenika

Projektom je provedena intenzivna integracija različitih oblika prijevoza na području Grada Šibenika.

Studentski dom Palacin

Novoizgrađeni dom s ukupno 332 ležaja najvrjedniji je infrastrukturni projekt u gradu Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji vezan uz visoko obrazovanje.

Projekt revitalizacije tvrđave sv. Ivana

Provedbom revitalizacije tvrđave sv. Ivana Grad Šibenik nastavio je obnovu svoga fortifikacijskog sustava, koji je značajan element lokalne i nacionalne kulturne baštine.

Projekt "Aglomeracija Šibenik"

Projektom Aglomeracije izgrađena je kompletna kanalizacijska mreža te rekonstruirana vodovodna mreža u Šibeniku, Jadrtovcu, Zablaću te na Brodarici i Krapnju.

Osnivanje Hrvatskog centra koralja Zlarin

U Hrvatskom centru koralja Zlarin na inovativan i zanimljiv način ispričana je priča o stoljetnoj tradiciji koraljarstva na otoku šibenskog arhipelaga.

Uspostava Veteranskog centra u Šibeniku

Veteranski centar u Šibeniku ima 142 kreveta te prima oko 2.500 korisnika na godinu.

Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni PODI

Realizacijom projekta izgrađeno je ukupno 607 metara prometnice širine 7 metara, s elektro-komunikacijskom infrastrukturom, javnom rasvjetom te vodovodom i odvodnjom.

Razvoj inovativnog cikloturizma na području Grada Šibenika

U sklopu provedbe projekta postavljena su 4 biciklistička odmorišta/vidikovca, 10 informativnih i 100 smjerokaznih ploča na 10 cikloturističkih ruta.

Uređenje plaže u Raslini – 2. Faza

Grad Šibenik s Ministarstvom turizma potpisao je 10. siječnja 2019., Ugovor br. 15-I/2018 JTI o sufinanciranju projekta “Uređenje plaže u Raslini – 2. faza”, sukladno ...

Uređenje poučne staze u okviru značajnog krajobraza Gvozdenovo - Kamenar

Na dijelu postojeće trim-staze, u duljini od 630 metara, postavljena je sportska podloga te edukacijske table i klupe za odmor s edukativnim pločama o mediteranskim šumama.

Adaptacija ureda Turističke zajednice Zlarin

Ovim projektom unaprijeđena je turistička infrastruktura na otoku Zlarinu te je povećana dostupnost relevantnih informacija i usluga.

Energetska obnova Osnovne škole "Juraj Šižgorić"

Investicijom je škola iz energetskog razreda C prešla u A+.

Rekonstrukcija 1. kata Vatrogasnog doma u Grebaštici

Prostor će se koristiti za redovne aktivnosti i potrebe DVD-a "Grebaštica" te te dva mjesna odbora - "Grebaštica Donja" i "Grebaštica ...

Uređenje odmorišta na cikloturističkim rutama Zlarin i Brodarica - Jadrtovac – Donje Polje

Postavljeno je 10 odmorišta na dvije biciklističke staze te višenamjenske klupe s integriranim sustavom za skupljanje kišnice i zalijevanje stabala.

Uređenje Ulice kralja Zvonimira

U sklopu projekta Aglomeracije kompletno je uređena glavna šibenska prometnica.

Revitalizacija tvrđave sv. Mihovila

Obnovljen je prvi biser u niski fortifikacijskog sustava Šibenika. 

Interpretacijski centar "Civitas Sacra"

Interpretacijski centar katedrale sv. Jakova ‘Civitas sacra’ nalazi se u palači Galbiani - u samom srcu Šibenika.

Turistička valorizacija tvrđave Barone

Uređen je drugi biser šibenskog fortifikacijskog sustava.

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Šibenika

Dokument je učinkovit alat za ostvarenje održivog razvoja turizma i osnova za planiranje budućeg razvoja u cilju otklanjanja negativnih učinaka razvoja turizma.

Prehrana 5

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. - 2021.)

Prehrana 7

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)

ROSIE (Responsible and Innovative SMEs in Central Europe)

Opći cilj projekta ROSIE je uz pomoć transnacionalne suradnje poboljšati vještine i kompetencije poduzetnika.

INTERMODAL

INTERMODAL (INTERmodality MOdel for the Development of the Adriatic Littoral zone) je međunarodni projekt financiran sredstvima EU koji se bavi problematikom organizacije održivog sustava ...

Zdrav, zdraviji, Šibenik!

Zdrav, zdraviji, Šibenik!“ projekt je Grada Šibenika čija se provedba iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u 100 % iznosu financirala ...

SHARE - Sustainable approach to cultural heritage for the urban areas requalification in Europe

Grad Šibenik partner je na projektu SHARE (Sustainable approach to cultural heritage for the urban areas requalification in Europe) financiranog u sklopu programa „Interreg ...

C-Change

Tijekom projekta održat će se  različita događanja u sektoru umjetnosti i kulture grada Šibenika.

RE-ACT

Reflexion on Local Resilience and Reactions to COVID-19 impact on Youth - (RE- ACT)

Grad Šibenik jedan je od 8 projektnih partnera na projektu RE-ACT. Osim ...

KAIRÓS - Naslijeđe kao urbana obnova

Projekt se posebno fokusira na pronalaženje inovativnih rješenja za obnovu i oporavak povijesnih područja s vrijednom kulturnom i prirodnom baštinom.

UrbEco

UrbEco je projekt koji je nastao zbog problema zastarjelog i neodgovarajućeg sustava javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika i okolice.

NEXT (Collaborative platform to support research and technology transfer)

Projekt NEXT (Collaborative platform to support research and technology transfer) kojeg financira Europska unija iz programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013. , službeno je ...