Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

  PROČELNIK/CA:

  Madlena Roša Dulibić
       dipl.ing.arhitekture

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na prostorno planiranje te zaštitu okoliša.

Poslovi prostornog planiranja obuhvaćaju poslove praćenja i analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, poslove izrade izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi izrade prostornih planova, akata o položajnim zonama, poslove izrade projektnih zadataka za uređenje građevinskog zemljišta, poslove informacijskog sustava prostornog uređenja, i sličnih akata.

Poslovi zaštite okoliša obuhvaćaju poslove praćenja stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša.

  PREGLED DOKUMENATA
  USTROJSTVO ODJELA: