Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom grada Šibenika

Suvremeno društvo promiče sustav ljudskih prava, dio čega su, kao izrazito ranjiva skupina osobe s različitim vrstama fizičkog i mentalnog oštećenja.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom grada Šibenika prihvaća svrhu, ciljeve, definicije, temeljna načela i smjernice djelovanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koja je usvojena u New Yorku, 13. prosinca 2006. godine od strane Ujedinjenih naroda.

Prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj utvrđena su kako međunarodnim tako i domaćim dokumentima. Od domaćih dokumenata najznačajniji je Ustav Republike Hrvatske. Od međunarodnih dokumenata najrelevantnija je Opća deklaracija o ljudskim pravima, koja se danas smatra međunarodnim običajnim pravom odnosno izvorom svih ljudskih prava, a u svijetu predstavlja priznavanje prirođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske zajednice. Uz uvažavanje temeljnih načela koja proizlaze iz Opće deklaracije o ljudskim pravima kao što su: poštivanje urođenog dostojanstva, slobodu izbora i neovisnost osobe; nediskriminacija te jednakost muškarca i žene, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom po prvi puta jamči prava koja proizlaze s osnova invaliditeta, a to su: puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo osoba s invaliditetom, poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske različitosti i čovječnosti; jednakost mogućnosti; pristupačnost i poštivanje sposobnosti razvoja djece s poteškoćama u razvoju i poštivanje djece s poteškoćama u razvoju na očuvanju vlastitog identiteta.

  PREGLED DOKUMENATA