Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Grad - prijatelj djece

Grad - prijatelj djece

 

Grad Šibenik je u studenom 2009. godine stekao počasni naziv „Grada – prijatelja djece“ te se tako našao u društvu sredina koje izuzetno aktivno brinu o unapređenju zdravlja, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, sporta i rekreacije, kulture i drugih područja života djece i mladih. Prestižno priznanje pripalo mu je u obljetničkoj godini kada je  svečano obilježena 20. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta i 10. obljetnica  Akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ kojoj je cilj motivirati odrasle na lokalnoj razini da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznate spomenutom Konvencijom.

Glavni organizatori akcije Gradovi i općine – prijatelji djece su Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Akcija se provodi pod pokroviteljstvom UNICEF-a Ureda za Hrvatsku.

Tročlana ocjenjivačka komisija Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije “Gradovi i općine prijatelji djece”, koji je Šibeniku dodijelilo počasni naziv „Grada – prijatelja djece“ odluku je donijela uvažavajući činjenicu da se kvalitetnim sadržajima za djecu te kontinuiranim aktivnostima Grad iskazao na svih 10 programskih područja.  Izrađen je, uz ostalo,  četverogodišnji plan ostvarivanja prava i potreba djece za razdoblje od 2009. do 2012., a od uključenja u Akciju iz godine u godinu su se povećavala financijska izdvajanja za djecu, kao i kapitalna ulaganja u objekte namijenjene djeci i mladima. Pri donošenju odluka u upravljačkim tijelima grada koje pridonose povećanju kvalitete života najmlađih Šibenčana, uz to,  uvažavan je i rad Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma Društva Naša djeca.

Status „Grada – prijatelja djece“ obvezao je Grad Šibenik da iz godine u godinu jednakim marom i entuzijazmom brine o mladim generacijama osmišljavajući uvijek nove sadržaje i prilagođavajući se brojnim akcijama, programima i projektima njihovim potrebama i željama.