Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Grad - prijatelj djece

Grad - prijatelj djece

 

Grad Šibenik je u studenom 2009. godine stekao počasni naziv „Grada – prijatelja djece“ te se tako našao u društvu sredina koje izuzetno aktivno brinu o unapređenju zdravlja, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, sporta i rekreacije, kulture i drugih područja života djece i mladih. Prestižno priznanje pripalo mu je u obljetničkoj godini kada je  svečano obilježena 20. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta i 10. obljetnica  Akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ kojoj je cilj motivirati odrasle na lokalnoj razini da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznate spomenutom Konvencijom.

Glavni organizatori akcije Gradovi i općine – prijatelji djece su Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Akcija se provodi pod pokroviteljstvom UNICEF-a Ureda za Hrvatsku.

Tročlana ocjenjivačka komisija Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije “Gradovi i općine prijatelji djece”, koji je Šibeniku dodijelilo počasni naziv „Grada – prijatelja djece“ odluku je donijela uvažavajući činjenicu da se kvalitetnim sadržajima za djecu te kontinuiranim aktivnostima Grad iskazao na svih 10 programskih područja.  Izrađen je, uz ostalo,  četverogodišnji plan ostvarivanja prava i potreba djece za razdoblje od 2009. do 2012., a od uključenja u Akciju iz godine u godinu su se povećavala financijska izdvajanja za djecu, kao i kapitalna ulaganja u objekte namijenjene djeci i mladima. Pri donošenju odluka u upravljačkim tijelima grada koje pridonose povećanju kvalitete života najmlađih Šibenčana, uz to,  uvažavan je i rad Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma Društva Naša djeca.

Status „Grada – prijatelja djece“ obvezao je Grad Šibenik da iz godine u godinu jednakim marom i entuzijazmom brine o mladim generacijama osmišljavajući uvijek nove sadržaje i prilagođavajući se brojnim akcijama, programima i projektima njihovim potrebama i željama.