Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika


Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika

 

  OPIS PODUZEĆA / USTANOVE

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika je javna ustanova socijalne skrbi i pravni slijednik ustanove Centar za pomoć i njegu Grada Šibenika.

Ustanova obavlja djelatnost pružanja socijalnih usluga za korisničke skupine – starije osobe, odrasle teško bolesne osobe i odrasle osobe s invaliditetom temeljem:

 1. Rješenja Trgovačkog suda u Zadru-Stalna služba u Šibeniku, (MBS:100006066, Tt-15/2495-5, od 17. rujna 2015.)
 2. Licencije o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (KLASA: UP/I-550-01/15-01/3, Urbr: 2182/1-06-15-3, Rješenje Šibensko-kninske županije od 02.studenog 2015.)
 3. Uvjerenja o upisu javne ustanove u Upisnik ustanova socijalne skrbi Ministarstva socijalne politike i mladih, (KLASA: 550-05/15-01/88, Urbroj: 519-06-2//-15-2, Ministarstvo socijalne politike i mladih, od 28. prosinca 2015.)
 4. Ugovora o pružanju socijalnih usluga (Aneks br. 2) sklopljen između ustanove i Ministarstva socijalne politike i mladih (KLASA:550-01/14-03/135; Urbroj:519-05-2-1/6-15-11 od 11. prosinca 2015.).

 

Djelatnost obuhvaća pružanje socijalnih usluga:


Pomoć u kući – na području Grada Šibenika i otoka Zlarin i Krapanj, temeljem:

 • prava na usluge prema kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi, koje se utvrđuje u upravnom postupku Centra za socijalnu skrb Šibenik,
 • ugovornog odnosa s korisnikom, (ako ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prema Zakonu o socijalnoj skrbi), koji plaća usluge na tržišnoj osnovi (izbor vrste, opsega i učestalosti pružanja usluge),

Usluga uključuje:

 • organiziranje prehrane – nabava namirnica, pomoć u pripremi obroka, dostava gotovog obroka u kuću,
 • obavljanje kućnih poslova - održavanje čistoće prostora, pomoć u organiziranju pranja i glačanja rublja,
 • pomoć u održavanju osobne higijene - pomoć pri kupanju i osiguranju drugih higijenskih potreba, pomoć u osiguranju osnovne zdravstvene skrbi-posredovanje u zdravstvenim ustanovama (organiziranje pregleda, kontakti s liječnicima, prijevoz do liječnik), dostava lijekova,
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba – manji popravci u kući, pomoć u pripremi ogrjeva, i slično.

Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe (različite grupe aktivnosti koje omogućavaju veću socijalnu aktivnost i uključenost starijih osoba) temeljem projekata Ministarstva socijalne politike i mladih i partnera Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

Usluga uključuje:

 • zdravstveno-preventivne programe aktivnosti za zdravo, aktivno starenje i očuvanje funkcionalnih sposobnosti (tjelovježba, akcije, edukativna predavanja i radionice različitih stručnjaka vezana za zdravlje, fizičko i mentalno)
 • kreativne radionice (dramska, pjevačka, plesna, likovna, zdravo kuhanje i druge),
 • susrete i povezivanje s različitim dobnim skupinama u zajednici,
 • organizirane izlete različite tematike i vrste prema interesima korisnika
 • uključivanje u kulturne i druge manifestacije i događanja u gradu i županiji.

 

Socijalne usluge se, temeljem stečenog povjerenja, kvalitete rada i dugogodišnjeg iskustva prakse pružaju u prostoru ustanove i kućama korisnika.

  PREGLED DOKUMENATA
  KONTAKT INFORMACIJE:
  Stjepana Radića 54, 22000 Šibenik
  +385 22 333 332
  +385 22 333 332