Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika


Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika

 

  OPIS PODUZEĆA / USTANOVE

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika je javna ustanova socijalne skrbi i pravni slijednik ustanove Centar za pomoć i njegu Grada Šibenika.

Ustanova obavlja djelatnost pružanja socijalnih usluga za korisničke skupine – starije osobe, odrasle teško bolesne osobe i odrasle osobe s invaliditetom temeljem:

 1. Rješenja Trgovačkog suda u Zadru-Stalna služba u Šibeniku, (MBS:100006066, Tt-15/2495-5, od 17. rujna 2015.)
 2. Licencije o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (KLASA: UP/I-550-01/15-01/3, Urbr: 2182/1-06-15-3, Rješenje Šibensko-kninske županije od 02.studenog 2015.)
 3. Uvjerenja o upisu javne ustanove u Upisnik ustanova socijalne skrbi Ministarstva socijalne politike i mladih, (KLASA: 550-05/15-01/88, Urbroj: 519-06-2//-15-2, Ministarstvo socijalne politike i mladih, od 28. prosinca 2015.)
 4. Ugovora o pružanju socijalnih usluga (Aneks br. 2) sklopljen između ustanove i Ministarstva socijalne politike i mladih (KLASA:550-01/14-03/135; Urbroj:519-05-2-1/6-15-11 od 11. prosinca 2015.).

 

Djelatnost obuhvaća pružanje socijalnih usluga:


Pomoć u kući – na području Grada Šibenika i otoka Zlarin i Krapanj, temeljem:

 • prava na usluge prema kriterijima Zakona o socijalnoj skrbi, koje se utvrđuje u upravnom postupku Centra za socijalnu skrb Šibenik,
 • ugovornog odnosa s korisnikom, (ako ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prema Zakonu o socijalnoj skrbi), koji plaća usluge na tržišnoj osnovi (izbor vrste, opsega i učestalosti pružanja usluge),

Usluga uključuje:

 • organiziranje prehrane – nabava namirnica, pomoć u pripremi obroka, dostava gotovog obroka u kuću,
 • obavljanje kućnih poslova - održavanje čistoće prostora, pomoć u organiziranju pranja i glačanja rublja,
 • pomoć u održavanju osobne higijene - pomoć pri kupanju i osiguranju drugih higijenskih potreba, pomoć u osiguranju osnovne zdravstvene skrbi-posredovanje u zdravstvenim ustanovama (organiziranje pregleda, kontakti s liječnicima, prijevoz do liječnik), dostava lijekova,
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba – manji popravci u kući, pomoć u pripremi ogrjeva, i slično.

Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe (različite grupe aktivnosti koje omogućavaju veću socijalnu aktivnost i uključenost starijih osoba) temeljem projekata Ministarstva socijalne politike i mladih i partnera Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

Usluga uključuje:

 • zdravstveno-preventivne programe aktivnosti za zdravo, aktivno starenje i očuvanje funkcionalnih sposobnosti (tjelovježba, akcije, edukativna predavanja i radionice različitih stručnjaka vezana za zdravlje, fizičko i mentalno)
 • kreativne radionice (dramska, pjevačka, plesna, likovna, zdravo kuhanje i druge),
 • susrete i povezivanje s različitim dobnim skupinama u zajednici,
 • organizirane izlete različite tematike i vrste prema interesima korisnika
 • uključivanje u kulturne i druge manifestacije i događanja u gradu i županiji.

 

Socijalne usluge se, temeljem stečenog povjerenja, kvalitete rada i dugogodišnjeg iskustva prakse pružaju u prostoru ustanove i kućama korisnika.

  PREGLED DOKUMENATA
  KONTAKT INFORMACIJE:
  Stjepana Radića 54, 22000 Šibenik
  +385 22 333 332
  +385 22 333 332