Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Služba - Tajništvo Grada

  PROČELNIK/CA:

  Ante Galić
       dipl. pravnik

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Tajništvo obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika, njihovih radnih tijela (ukoliko ti poslovi nisu povjereni drugim tijelima Grada), te poslove redakcije i službene objave akata Grada.

Tajništvo obavlja i poslove u svezi provedbe izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave.

Tajništvo također obavlja poslove u svezi radnih odnosa službenika i namještenika kao i poslove pisarnice, arhive, održavanja radnih prostorija Gradske uprave, poslove prijevoza i održavanja vozila te druge opće poslove.

  PREGLED DOKUMENATA
  USTROJSTVO ODJELA: