Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Služba - Tajništvo Grada

  PROČELNIK/CA:

  Ante Galić
       dipl. pravnik

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Tajništvo obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika, njihovih radnih tijela (ukoliko ti poslovi nisu povjereni drugim tijelima Grada), te poslove redakcije i službene objave akata Grada.

Tajništvo obavlja i poslove u svezi provedbe izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave.

Tajništvo također obavlja poslove u svezi radnih odnosa službenika i namještenika kao i poslove pisarnice, arhive, održavanja radnih prostorija Gradske uprave, poslove prijevoza i održavanja vozila te druge opće poslove.

  PREGLED DOKUMENATA
  USTROJSTVO ODJELA: