Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

  PROČELNIK/CA:

  Mirjana Žurić
       dipl. ekonomistica

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi iz oblasti kulture, tehničke kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i zdravstva.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju poslove planiranja i osiguravanja sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju i djelomično osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju.

Poslovi zdravstva obuhvaćaju koordiniranje aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te radu ustanova i drugih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu.

Poslovi socijalne skrbi obuhvaćaju poslove poticanja i primjene mjera zaštite životnog standarda, te zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

U smislu stavka 1. ovog članka, Upravni odjel potiče kulturno i umjetničko promicanje Grada, osiguravajući sredstva za zadovoljavanje potreba u kulturi, te potiče sponzorstvo i donatorstvo u kulturi.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju i koordinaciju u izradi i odabiru programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, te praćenje, kontrolu i realizaciju programa za razvitak sporta i tehničke kulture.

U okviru djelokruga iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel također prati rad javnih i drugih ustanova iz oblasti za koje je ustrojen, radi odgovarajućeg ostvarivanja interesa i potreba građana u tim oblastima.

  PREGLED DOKUMENATA