Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Upravni odjel za financije

  PROČELNIK/CA:

  Slobodan Tolić
       dipl. ekonomist

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Upravni odjel za financije obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na poslove proračuna, financijsko poslovanje i računovodstveno- knjigovodstvene poslove, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda, poslove javne nabave, poslove gradske riznice, poslove upravljanja rizicima i poslove financijskog upravljanja i kontrole.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu izvještaja o izvršenju proračuna, poslove vezane uz zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti o zaduživanju.

Financijsko poslovanje i računovodstveno - knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju poslove obračuna i isplate plaća, naknada, ugovora, kontrola naloga za plaćanje, izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih odjela Grada, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, sastavljanje financijskih izvještaja u skladu sa financijsko- računovodstvenim propisima.

Poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda obuhvaćaju poslove razreza i naplate gradskih poreza i ostalih prihoda.

Poslovi javne nabave obuhvaćaju poslove pripreme i objave natječaja i natječajne dokumentacije, vođenje evidencije javne nabave, koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za sva upravna tijela, praćenje realizacije poslova obuhvaćenih Planom nabave.

  USTROJSTVO ODJELA: