Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Upravni odjel za financije

  PROČELNIK/CA:

  Slobodan Tolić
       dipl. ekonomist

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Upravni odjel za financije obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na poslove proračuna, financijsko poslovanje i računovodstveno- knjigovodstvene poslove, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda, poslove javne nabave, poslove gradske riznice, poslove upravljanja rizicima i poslove financijskog upravljanja i kontrole.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu izvještaja o izvršenju proračuna, poslove vezane uz zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti o zaduživanju.

Financijsko poslovanje i računovodstveno - knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju poslove obračuna i isplate plaća, naknada, ugovora, kontrola naloga za plaćanje, izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih odjela Grada, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, sastavljanje financijskih izvještaja u skladu sa financijsko- računovodstvenim propisima.

Poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda obuhvaćaju poslove razreza i naplate gradskih poreza i ostalih prihoda.

Poslovi javne nabave obuhvaćaju poslove pripreme i objave natječaja i natječajne dokumentacije, vođenje evidencije javne nabave, koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za sva upravna tijela, praćenje realizacije poslova obuhvaćenih Planom nabave.

  USTROJSTVO ODJELA: