Službene stranice Grada Šibenika

šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Projekti

PRATITE NAS NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA
Projekt "Aglomeracija Šibenik"

  Projekti u tijeku

Projekt "Aglomeracija Šibenik"

Nositelj projekta Aglomeracija Šibenik je Vodovod i odvodnja d.o.o., a projektom je predviđena izgradnja odvodnje i rekonstrukcija vodovodne mreže za:

Izgradnja novog Vatrogasnog doma

  Projekti u najavi

Izgradnja novog Vatrogasnog doma

Izgradnja Novog Vatrogasnog doma Grada Šibenika planira se na k.č. 4523/22, k.o. Šibenik, površine 17.297 m2, koja se nalazi u zoni bivše vojarne Bribirskih ...

Obnova zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

  Projekti u najavi

Obnova zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

Investitor je Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku te je 6.6.2019. ishodovana Građevinska dozvola za k.č. 5625 K.O. Šibenik (Upravna zgrada), te Uporabna dozvola za ...

Integrirana mobilnost na području grada Šibenika

  Projekti u tijeku

Integrirana mobilnost na području grada Šibenika

Projektom je planirana intenzivna integracija različitih oblika prijevoza na području Grada Šibenika.

Projekt uređenja trga Poljana i podzemne garaže

  Dovršeni projekti

Projekt uređenja trga Poljana i podzemne garaže

Radovi na izgradnji podzemne garaže i uređenju glavnog gradskog trga započeli su u listopadu 2018. godine. Radove izvodi tvrtka Lavčević d.o.o. 

Dječji vrtić Ljubica

  Projekti u tijeku

Dječji vrtić Ljubica

Grad Šibenik krajem siječnja 2019. godine naručio je izradu projektne dokumentacije za Dječji vrtić Ljubica u Crnici.

Razvojni projekt Batižele

  Projekti u tijeku

Razvojni projekt Batižele

Riječ je o 28 hektara zemljišta u središtu grada, udaljenom 500 metara zračne linije od stare gradske jezgre i katedrale sv. Jakova.

PRATITE NAS NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA