Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Gradonačelnik Grada Šibenika

Željko Burić

Gradonačelnik Grada Šibenika


Željko Burić rođen je u Šibeniku, 15. srpnja 1955. godine. U rodnom gradu je proveo djetinjstvo i završio osnovnoškolsko obrazovanje. U nastavku školovanja opredjeljuje se za gimnaziju.

Saznajte više  
Što radi gradonačelnik?

Gradonačelnik zastupa Grad Šibenik i nositelj je izvršne vlasti Grada Šibenika. Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada Šibenika. 

Kontakt informacije

Ured gradonačelnika
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1,
22000 Šibenik

TEL: 022 431 010
MAIL: gradonacelnik@sibenik.hr

 

Zamjenik gradonačelnika

Danijel Mileta


Danijel Mileta rođen je 12. siječnja 1975. godine u Šibeniku gdje završava osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju.

Saznajte više  
Što radi zamjenik gradonačelnika?

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Kad zamjenik zamjenjuje gradonačelnika radi duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zamjenik ima sva prava i dužnosti ...