Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Radna tijela Gradskog vijeća


Odbor za izbor i imenovanja

 1. Mirko Čeko, predsjednik
 2. Ivana Vudrag, potpredsjednica
 3. Ivana Spahija, za članicu
 4. Ljiljana Nanjara, za člana
 5. Ivan Rajić, za člana
 6. Branko Kronja, za člana
 7. Rikard Marenzi, za člana

Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Šibenika

 1. Branka Badžim, predsjednik
 2. Dario Kulušić, za člana
 3. Mario Kovač, za člana.

Odbor za statutarno-pravna pitanja

 1. dr.sc. Dragan Zlatović,  za predsjednika
 2. Ivana Spahija, za potpredsjednika
 3. Branka Badžim, za člana
 4. Ivana Vudrag, za člana
 5. Mario Kovač, za člana
 6. Gordana Cvjetković, za člana
 7. Marko Petković, za člana

Odbor za plan, financije i gradsku imovinu 

 1. Ivana Vudrag, za predsjednika
 2. Dario Kulušić, za potpredsjednika
 3. Mirko Čeko, za člana
 4. Branka Badžim, za člana
 5. Nenad Samaržija, za člana
 6. Tonči Restović, za člana
 7. Branko Kronja, za člana.

Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose 

 1. Ljiljana Nanjara, za predsjednika
 2. Stipica Protega, za potpredsjednika
 3. Dino Papak, za člana
 4. Nenad Samaržija, za člana
 5. Marko Petković, za člana
 6. Ivan Rajić, za član
 7. Mario Kovač, za člana.

Odbor za gospodarstvo

 1. Mirko Čeko,za predsjednika
 2. Dino Papak, za potpredsjednika
 3. Ljiljana Nanjara, za člana
 4. Nenad Samaržija, za člana
 5. Ivan Rajić, za člana
 6. Mario Kovač, za člana
 7. Rikard Marenzi, za člana

Odbor za razvoj mjesne samouprave 

 1. Ivana Spahija, za predsjednika
 2. Stipica Protega, za potpredsjednika
 3. Hrvoje Dunkić, za člana
 4. Mirko Čeko, za člana
 5. Nenad Renje, za člana
 6. Ivan Rajić, za člana
 7. Marko Petković, za člana.

Odbor za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju 

 1. dr.sc. Dragan Zlatović, za predsjednika
 2. Stipica Protega, za potpredsjednika
 3. Nenad Samaržija, za člana
 4. Tonči Restović, za člana
 5. Gordana Cvjetković,   za člana
 6. Branko Kronja, za člana
 7. Rikard Marenzi, za člana
 8. Ivan Burić, za vanjskog člana – predstavnik Savjeta mladih Grada Šibenika

Odbor za društvene djelatnosti

 1. Dario Kulušić, za predsjednika
 2. dr.sc. Dragan Zlatović, za potpredsjednika
 3. Ljiljana Nanjara, za člana
 4. Dino Papak, za člana
 5. Ivan Slavica, za člana
 6. Rikard Marenzi, za člana
 7. Ivan Rajić, za člana
 8. Vito Milovanović, za vanjskog člana - predstavnik Savjeta mladih Grada Šibenika
 9. Ivan Burić, za vanjskog člana - predstavnik Savjeta mladih Grada Šibenika

Odbor za zaštitu okoliša 

 1. Ivana Spahija, za predsjednika
 2. Hrvoje Dunkić, za potpredsjednika
 3. Nenad Samaržija, za člana
 4. Branko Kronja, za člana
 5. Tomislav Travčić, za člana
 6. Tonči Restović, za člana
 7. Ivan Slavica, za člana
 8. Mia Jakelić, za vanjskog člana – predstavnik Savjeta mladih Grada Šibenika

Odbor za prigovore i tužbe

 1. Ivana Vudrag, za predsjednika
 2. Branka Badžim, za potpredsjednika
 3. Ivana Spahija, za člana
 4. Nenad Samaržija, za člana
 5. Gordana Cvjetković, za člana
 6. Branko Kronja, za člana
 7. Tomislav Travčić, za člana

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja 

 1. Dragan Zlatović, za predsjednika
 2. Stipica Protega, za potpredsjednika
 3. Dario Kulušić, za člana
 4. Nenad Samaržija, za člana
 5. Tomislav Travčić, za člana
 6. Tonči Restović, za člana
 7. Gordana Cvjetković, za člana
 8. Leon Cinotti Georgievski, za vanjskog člana – predstavnik Savjeta mladih Grada Šibenika
  PREGLED DOKUMENATA