Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Radna tijela Gradskog vijeća

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja

1. dr. sc. Dragan Zlatović, za predsjednika
2. Marko Plenča Mudrić, za člana
3. Dario Kulušić, za člana
4. Stipica Protega, za člana
5. dr. sc. Ivo Glavaš, za člana
6. Nikica Penđer, za člana
7. Mia Matić, za člana


Odbor za izbor i imenovanja

1. Tomislav Lucić, za predsjednika
2. Siniša Bušac, za člana
3. Marko Plenča Mudrić, za člana
4. 
5. dr. sc. Ivo Glavaš, za člana
6. Ljubica Kardum,  za člana
7. Nenad Samaržija, za člana


Odbor za društvene djelatnosti

1. Marko Plenča Mudrić, za predsjednika
2. Nives Radić, za člana
3. dr. sc. Dragan Zlatović, za člana
4. Stipica Protega, za člana
5. Mia Matić, za člana
6. Rikard Marenzi, za člana
7. Milorad Mišković, za člana


Odbor za gospodarstvo

1. Siniša Bušac,za predsjednika
2. dr.sc. Zorana Bačelić, za člana
3. Dario Kulušić, za člana
4. Dino Papak, za člana
5. Branko Kronja, za člana
6. Joško Šupe, za člana
7. Anton Dobra, za člana


Odbor za plan, financije i gradsku imovinu

1. 
2. dr. sc. Dragan Zlatović, za člana
3. Tomislav Lucić, za člana
4. Dino Papak, za člana
5. Joško Šupe, za člana
6. Rikard Marenzi, za člana
7. Nenad Samaržija, za člana


Odbor za prigovore i tužbe

1. Branimir Zmijanović, za predsjednika
2. 
3. Boris Dukić, za člana
4. dr.sc. Zorana Bačelić, za člana
5. Iris Ukić Kotarac, za člana
6. Ljubica Kardum, za člana
7. Joško Šupe, za člana


Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose

1. Tomislav Lucić, za predsjednika
2. dr.sc. Zorana Bačelić, za člana
3. Zrinka Čatlak Bursač, za člana
4. Dino Papak, za člana
5. Dalibor Perak, za člana
6. Branko Kronja, za člana
7. Anton Dobra, za člana


Odbor za razvoj mjesne samouprave

1. Stipica Protega, za predsjednika
2. Dario Kulušić, za člana
3. Boris Dukić, za člana
4. Nives Radić, za člana
5. Dalibor Perak, za člana
6. Anton Dobra, za člana
7. Nikica Penđer, za člana


Odbor za statutarno pravna pitanja

1. Branimir Zmijanović, za predsjednika
2. 
3. dr.sc. Zorana Bačelić, za člana
4. Boris Dukić, za člana
5. Iris Ukić Kotarac, za člana
6. Nenad Samaržija, za člana
7. Ljubica Kardum, za člana


Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju

1. Boris Dukić, za predsjednika
2. Stipica Protega, za člana
3. dr. sc. Dragan Zlatović, za člana
4. Tomislav Lucić, za člana
5. dr. sc. Ivo Glavaš, za člana
6. Iris Ukić Kotarac, za člana
7. Milorad Mišković, za člana


Odbor za zaštitu okoliša

1. Dario Kulušić, za predsjednika                    
2. Siniša Bušac, za člana
3. Nives Radić, za člana
4. Zrinka Čatlak Bursač, za člana
5. Nikica Penđer, za člana
6. Branko Kronja, za člana
7. Dalibor Perak, za člana


Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Šibenika

1. Branimir Zmijanović, za predsjednika
2. Nives Radić, za člana
3. Mia Matić, za člana