Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Najčešća pitanja i odgovori

KOLIKO U GRADU ŠIBENIKU IZNOSI NAKNADA RODITELJIMA ZA NOVOROĐENO DIJETE?

Pravo na pomoć ostvaruje se u novčanom iznosu i to:
- za prvorođeno dijete u visini od 1.500,00 kuna-jednokratno
- za drugorođeno dijete u visini od 2.000,00 kuna-jednokratno
- za trećerođeno i svako daljnje dijete u visini od 21.000,00 kuna koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina, jednom godišnje u mjesecu rođenja djeteta.

TKO MOŽE OSTVARITI POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE?

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:
- za dijete rođeno nakon 28. veljače 2014. godine;
- koji je državljanin RH s neprekidno prijavljenim prebivalištem u gradu Šibeniku od najmanje godinu
dana neposredno prije rođenja tog djeteta te dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
- ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u gradu Šibeniku ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u gradu Šibeniku, u vrijeme podnošenja zahtjeva te dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

KOJIM JOŠ PRONATALITETNIM MJERAMA, OSIM NAKNADE ZA BEBE, POMAŽETE/STIMULIRATE OBITELJI I POTIČETE POZITIVNE DEMOGRAFSKE TRENDOVE U GRADU?

Grad Šibenik je osnivač dvije predškolske ustanove DV Šibenska maslina i DV Smilje te sufinancira boravak djece u pet predškolskih ustanova drugih osnivača. Sudjelovanje roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Šibeniku je među najnižima u RH , a umanjuje se i sudjelovanje u cijeni programa za roditelje sa dvoje i više djece na način da se cijena umanjuje za 25% za 10-satne programe, smjenski i posebni program i za 15% za 5,5-satni program. U dvije osnovne škole čiji je osnivač Grad organizira se i produženi boravak za djecu polaznike 1. i 2. razreda.

 

KOJA SLUŽBENA VOZILA KORISTE GRADONAČELNIK I ZAMJENICI? KOLIKO SU STARA?

Grad Šibenik ima službeno vozilo PASSAT VW 3,2 star 8 godina kojeg vozi isključivo službeni vozač. Zamijenjen je i nadoplaćen tadašnjim Passatom. Gradonačelnik i zamjenici imaju na raspolaganju vozila Golf. Gradonačelnik Golf 1,6 TDI iz 2014.g. Zamjenici gradonačelnika: Golf TDI 1,9 je iz 2005 , a Golf 2,0 je iz 2006. Za niti jedno vozilo Grad Šibenik nema leasinga niti kredita.

KAKO MOGU OSTVARITI POMOĆ ZA NAKNADU ZA OGRJEV?

Grad Šibenik korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Šibenik koji imaju prebivalište na području Grada Šibenika, osigurava pravo na naknadu troškova ogrjeva. Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva svoje pravo na naknadu troškova ogrjeva mogu iskoristiti ispunjenjem zahtjeva u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Petra Grubišića 3, soba br. 4.
 

Potrebna dokumentacija:

1. Potvrda Centra za socijalnu skrb Šibenik o korištenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (prijemni ured CZSS Šibenik - PISARNICA, soba 15)

2. Broj tekućeg računa s obveznom IBAN konstrukcijom

3. Potpisana izjava korisnika da se grije na drva (ispunjava se prilikom podnošenja zahtjeva, dostupna i na internetskoj stranici www.šibenik.hr)

Riječ o decentraliziranim sredstvima koje država doznačuje jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, odnosno Šibensko-kninskoj županiji koja ih potom transferira Gradu Šibeniku.

KAKO SE MOŽE OSTVARITI NAJAM U GRADSKIM STANOVIMA?

Grad Šibenik svaki raspoloživi stan dodjeljuje u najam svojim građanima po kriteriju socijalnog statusa. Ni jedan stan se ne daje u najam bez prethodne konzultacije sa Centrom za socijalnu skrb Šibenik koji daje preporuku koji je od njegovih korisnika bez osiguranog stanovanja u najvećoj socijalnoj ugrozi.

ŠTO JE KOMUNALNA NAKNADA, A ŠTO KOMUNALNI DOPRINOS?

Komunalna naknada je novčani iznos koji obveznici uplaćuju u proračun Grada Šibenika. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog ili garažnog prostora, neizgrađenog građevnog zemljišta i građevnog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti. Tim novcem Grad Šibenik financira obavljanje djelatnosti kao što su odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće i javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, javna rasvjeta. Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine i vrsti nekretnine, a obračunava se po m2 površine.

Komunalni doprinos je novčani iznos koji obveznici uplaćuju u proračun Grada Šibenika. Komunalni doprinos plaćaju vlasnici građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitori. Taj novac Grad Šibenik koristi za građenje i korištenje objekata komunalne infrastrukture (za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu).Visina komunalnog doprinosa obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 građevine.

KOJE SU OBVEZE VLASNIKA KUĆNIH LJUBIMACA NA JAVNIM POVRŠINAMA?

Držatelj psa kada ga izvodi na javnu površinu dužan je sa sobom nositi pribor (lopatica, metlica i pvc vrećica) i odmah očistiti javnu i drugu površinu koju pas zagadi. Po ulicama i drugim javnim površinama držatelj je psa dužan voditi na uzici, a opasne i moguće opasne pse na uzici i s brnjicom na glavi. Držanje i nabava opasnih i moguće opasnih pasa regulirano je Pravilnikom o opasnim psima.

Zabranjeno je voditi psa po uređenim, javnim površinama (perivojima, parkovima, cvjetnjacima, dječjim igralištima i sl.), a naročito je zabranjeno uvođenje pasa u prostore Perivoja Roberta Visianija i Perivoja Luje Maruna, te zelene površine Obale dr. Franje Tuđmana, Obale palih omladinaca i ispred zgrade Županijskog i Općinskog suda u Šibeniku. Zabranjeno je kupanje pasa na plažama i drugim mjestima gdje se kupaju ljudi.

Napuštene i izgubljene pse hvata fizička ili pravna osoba s kojom Grad Šibenik zaključi ugovor o obavljanju tih poslova. S napuštenim i izgubljenim životinjama fizička ili pravna osoba s kojom Grad Šibenik zaključi ugovor je dužna postupati prema odredbama Zakona o zaštiti životinja. Držatelj psa koji psa više ne želi držati, ako nema druge osobe koja ga je voljna preuzeti od držatelja i držati na propisani način, dužna je psa predati u sklonište za životinje. Ova Odluka se ne primjenjuje na pse koje drže odgovarajuća državna tijela Republike Hrvatske.

KAKO JE PROPISANO RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U GRADU ŠIBENIKU?

Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Šibenika propisuje se rad ugostiteljskih objekata.

Za rad ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“ i „Objekti jednostavnih usluga“ radno vrijeme se određuje kao ljetno i zimsko radno vrijeme. Ljetno radno vrijeme se računa od 01. travnja do zaključno 31. listopada, a zimsko radno vrijeme od 1. studenoga do zaključno 31. ožujka.

Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ mogu svakog dana raditi
- u ljetnom radnom vremenu od 06.00 do 01.00 a petkom i subotom do 02.00 sata
- i zimskom radnom vremenu od 06.00 do 24.00, a petkom i subotom do 01.00 sat

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“
koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi od 21.00 do 06.00 sati, i to samo u zatvorenim prostorima. Ugostiteljski objekti bez obzira na propisano radno vrijeme ne smiju na otvorenom prostoru organizirati vođenje i puštanje glazbe uživo nakon 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti koji imaju radno vrijeme nakon 02.00 sata dužni su osigurati tjelesnu i tehničku zaštitu, kao i onemogućiti iznošenje pića i napitaka izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta. Gradonačelnik Grada Šibenika može pojedinom ugostiteljskom objektu rješenjem odrediti najduže za 2 sata raniji završetak radnog vremena od propisanog radnog vremena, u trajanju od tri do šest mjeseci i to zbog nepodržavanja propisanog radnog vremena, zbog remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu odnosno njegovoj neposrednoj blizini, ako je utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke, kao i da je od strane nadležnog gospodarskog inspektora doneseno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga.

Gradonačelnik može odrediti drugačije radno vrijeme od propisanoga radi održavanja prigodnih proslava (npr. dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, raznih prigodnih manifestacija i domjenaka te sličnih događanja) Takav zahtjev ugostitelj podnosi najkasnije 7 dana prije održavanja proslave.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ mogu raditi u ljetnom radnom vremenu od 06.00 do 01.00 sat, a petkom i subotom do 02.00 i u zimskom radnom vremenu od 06.00 do 24.00, a petkom i subotom do 01.00.

 

IMAJU LI UMIROVLJENICI PRAVO NA SUBVENCIJU JAVNOG PRIJEVOZA, KAKVU I POD KOJIM UVJETIMA?

Grad Šibenik u svom proračunu izdvaja 2.200.-000 kn za besplatan i subvencioniran prijevoz na linijama unutar administrativnog područja grada Šibenika.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju:

-umirovljenici (stariji od 65.g.) s mirovinom manjom od 2.500 kn

-umirovljenici (mlađi od 65. g.) s mirovinom manjom od 1.800 kn

-osobe bez primanja , starije od 65 godina koje nisu nikad bile u radnom odnosu pa nisu ostvarile pravo na mirovinu.

Pravo na subvencioniran prijevoz ostvaruju osobe starije od 65 godina čija mirovina između 2.500 do 4.500 kuna.

 

IMAJU LI UMIROVLJENICI POPUSTE NA KULTURNA DOGAĐANJA U GRADU, KINO, KAZALIŠTE, ČLANARINA U KNJIŽNICI…?

Gradske javne ustanove izlaze u susret umirovljenicima i to:

Hrvatsko narodno kazalište umirovljenicima nudi 20% popusta na sve predstave i koncerte;

Muzej grada Šibenika prilagodio je cijenu  ulaska u Stalni postav za umirovljenike, koja iznosi simboličnih 10 kn. Besplatan je ulaz za posjet svim povremenim izložbama. Za Dan muzeja i Noć muzeja ulaz u muzej je besplatan za sve posjetitelje. U Stalnom postavu u crkvi sv. Grgura "Djelo Jurja Dalmatinca izvan Šibenika" je ulaz besplatan za sve posjetitelje.

Gradska knjižnica Juraj Šižgorić Šibenik umirovljenicima nudi 50% popusta na godišnju članarinu kao i besplatne tečajeve informatičkog opismenjavanja.

Javna ustanova Športski objekti Šibenik izlazi u susret umirovljenicima s 50% popusta za dnevnu kartu za korištenje gradskog bazena, a umanjena je i cijena i  mjesečne karte.

 

JE LI GRAD ŠIBENIK ZABRANIO KONZUMIRANJE ALKOHOLA NA JAVNIM POVRŠINAMA?

Na 8. sjednici Gradskog vijeća grada Šibenika usvojena je Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu. Usvojenom Odlukom  uvrštena je  zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama, a koje nisu u zakupu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Kazna za privatne osobe za ispijanje alkohola na javnoj površini su propisane Odlukom o komunalnom redu i iznose maksimalno 2.000,00 kuna. Komunalni redar ima ovlasti da sukladno situaciji na terenu prilikom intervencije sam odredi visinu kazne. Naputak redarima je da u slučaju prvih prekršaja opominju osobe koje piju alkohol na javnim površinama ili ispisuju niže novčane kazne. U slučaju opetovanih prekršaja predviđena je puna cijena kazne.