Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Šibenika

Vlada Republike Hrvatske je u 2018. godini usvojila Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22). Cilj izrade i donošenja novog Zakona je smanjenje administrativnih zapreka u smislu potrebne dokumentacije za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem kako bi se omogućio ostanak ljudi, pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta.

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji sukladno prostornom planu. Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19, 57/22 - dalje u tekstu Zakon) a na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Glavni ciljevi koji se žele postići donošenjem Programa su:

 • efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,
 • okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
 • povećanje proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta,
 • usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama.

Proizvodno-tehnološka cjelina označava jednu katastarsku česticu ili skup katastarskih čestica poljoprivrednom zemljišta povezanih u jednu cjelinu radi racionalizacije proizvodnje.

Program donosi Gradsko vijeće Grada Šibenika na prijedlog gradonačelnika uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za poljoprivredu. Temeljem ovog Programa Gradsko vijeće i Gradonačelnik donositi će Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju odnosno zakupu poljoprivrednog zemljišta kao i Odluke o izboru najpovoljnije ponude uz suglasnost Ministarstva.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta[1] u vlasništvu države utvrdila se prema službenim podacima katastra, zemljišnih knjiga i druge dokumentacije.

Teritorijalno područje Grada Šibenika obuhvaća sljedeće katastarske općine:

 • 329894 Boraja
 • 329924 Crnica
 • 329959 Danilo Biranj
 • 329967 Danilo Kraljice
 • 329975 Donje Polje
 • 329983 Dubrava
 • 330019 Gorica
 • 330027 Grebaštica
 • 330035 Jadrtovac
 • 330051 Konjevrate
 • 330078 Krapanj
 • 330086 Lepenica
 • 330094 Lozovac
 • 330108 Mandalina
 • 330116 Martinska
 • 330221 Sitno Donje
 • 330248 Slivno
 • 330256 Srima
 • 330264 Šibenik
 • 330345 Vrpolje
 • 330353 Zaton-Raslina
 • 330361 Zlarin
 • 330370 Žirje

Grad Šibenik je sukladno čl. 29. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu održao javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem od  13. listopada 2022. godine do 27. listopada 2022. godine.

  PREGLED DOKUMENATA