Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Šibenika

Vlada Republike Hrvatske je u 2018. godini usvojila Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22). Cilj izrade i donošenja novog Zakona je smanjenje administrativnih zapreka u smislu potrebne dokumentacije za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem kako bi se omogućio ostanak ljudi, pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta.

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji sukladno prostornom planu. Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19, 57/22 - dalje u tekstu Zakon) a na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Glavni ciljevi koji se žele postići donošenjem Programa su:

 • efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,
 • okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
 • povećanje proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta,
 • usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama.

Proizvodno-tehnološka cjelina označava jednu katastarsku česticu ili skup katastarskih čestica poljoprivrednom zemljišta povezanih u jednu cjelinu radi racionalizacije proizvodnje.

Program donosi Gradsko vijeće Grada Šibenika na prijedlog gradonačelnika uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za poljoprivredu. Temeljem ovog Programa Gradsko vijeće i Gradonačelnik donositi će Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju odnosno zakupu poljoprivrednog zemljišta kao i Odluke o izboru najpovoljnije ponude uz suglasnost Ministarstva.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta[1] u vlasništvu države utvrdila se prema službenim podacima katastra, zemljišnih knjiga i druge dokumentacije.

Teritorijalno područje Grada Šibenika obuhvaća sljedeće katastarske općine:

 • 329894 Boraja
 • 329924 Crnica
 • 329959 Danilo Biranj
 • 329967 Danilo Kraljice
 • 329975 Donje Polje
 • 329983 Dubrava
 • 330019 Gorica
 • 330027 Grebaštica
 • 330035 Jadrtovac
 • 330051 Konjevrate
 • 330078 Krapanj
 • 330086 Lepenica
 • 330094 Lozovac
 • 330108 Mandalina
 • 330116 Martinska
 • 330221 Sitno Donje
 • 330248 Slivno
 • 330256 Srima
 • 330264 Šibenik
 • 330345 Vrpolje
 • 330353 Zaton-Raslina
 • 330361 Zlarin
 • 330370 Žirje

Grad Šibenik je sukladno čl. 29. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu održao javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem od  13. listopada 2022. godine do 27. listopada 2022. godine.

  PREGLED DOKUMENATA