Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Dječji vrtić Smilje


  www.dv-smilje.hr
Dječji vrtić Smilje

 

  OPIS PODUZEĆA / USTANOVE

Dječji vrtić Smilje je predškolska ustanova rane i predškolske dobi djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Osnivač Ustanove Smilje je Grad Šibenik.

Kurikulum dječjeg vrtića Smilje za pedagošku godinu 2016./2017. pisan je na temelju Suglasnosti MZOS-a od 25.kolovoza 2015.godine na redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi u DV Smilje u Šibeniku i ustroja nove mreže predškolskih ustanova Grada Šibenika.

Prema odluci Grada Šibenika u mreži dječjih vrtića u sklopu DV Smilje djeluje i sedam područnih objekata i to: Veslo u Zatonu, Šibenski tići, Ljubica, Ciciban, Vjeverica, Građa i Tintilinić u Šibeniku s ukupno 25 odgojno obrazovnih skupina ( 7 jasličnih i 18 vrtićnih).

Uprava DV Smilje se nalazi u Šibeniku na adresi Prilaz tvornici 39B (Crnica).

  KONTAKT INFORMACIJE:
  Prilaz tvornici 39B, 22000 Šibenik
  +385 22 550 508