Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Jedinica za unutarnju reviziju

  VODITELJ/ICA:

  Tonko Kalauz
       dipl. ekonomist

  SJEDIŠTE ODJELA:

  Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
       22000 Šibenik

Unutarnja revizija je neovisna djelatnost koja daje stručno mišljenje i savjete za unapređivanje rada GŠ, a svrha joj je dodavanje vrijednosti i poboljšanje poslovanja GŠ. Pomaže rukovodstvu GŠ u ispunjavanju ciljeva uvođenjem sustavnog i discipliniranog pristupa procjenjivanju i unapređivanju djelotvornosti procesa vezanih za upravljanje rizicima, kontrolu i gospodarenje.

Jedinica provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora.

  USTROJSTVO ODJELA: