Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Dan grada i svečana pjesma

Dan grada Šibenika

Dan Grada Šibenika je 29. rujna, blagdan sv. Mihovila, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

Ime Mihovil, u hebrejskom “Mikael”, što znači “Tko je kao Bog”.

Sv. Mihovil, arhanđeo je “vojskovođa vojske nebeske”, vođa i pobjednik u borbi protiv pobunjenih anđela.

Drevni Krešimirov grad Šibenik kroz svoju dugu, burnu prošlost, od najranijeg postanka pa sve do današnjih dana posebice je štovao nebeskog arhanđela sv. Mihovila. Vjerujući u njegovu pomoć i snagu Šibenčani su ga izabrali za svog zaštitnika i njegov lik, kao simbol snage i pobjede, uvrstili u gradski grb i pečat.

Spomen sv. Mihovila na šibenskom području nalazi se i prije prve povijesne pojave grada za vrijeme hrvatskog kralja Petra Krešimira IV.

Naime, kod crkve Sv. Lovre u Donjem polju pronađen je kameni fragment sa spomenom imena sv. Mihovila, koji datira u IX. stoljeće, što znači da se vrlo rano častio na području koje je kasnije pripadalo Šibenskoj biskupiji.

Najranije postojanje grada Šibenika vezano je za svetkovanje sv. Mihovila. Čak je i prvi sakralni spomenik grada, sagrađen u jezgri starog Šibenika, u castrumu – tvrđavi bio posvećen sv. Mihovilu. Crkva je u tvrđavi postojala do XIX. stoljeća kada ju je austrijska vojska srušila. Prema njoj se i sama tvrđava počela s vremenom nazivati tvrđavom sv. Mihovila. Uz tvrđavu, Šibenčani su i u samom gradu podigli crkvicu, ispred današnje crkve sv. Frane, koju su također posvetili nebeskom arhanđelu.

Pored Šibenika i cijela Šibenska biskupija koja je također uzela sv. Mihovila za svog zaštitnika, slavila je i štovala svetog anđela. Blagdan sv. Mihovila stoljećima se proslavljao na najsvečaniji način u Šibeniku. Mnogi važni događaji za grad vezivali su se upravo za dan njegovog zaštitnika.

 

Svečana pjesma

Svečanom pjesmom predstavlja se Grad Šibenik i izražava pripadnost svom zavičaju. Svečana pjesma rabi se na način kojim se ističe dostojanstvo i ugled Grada Šibenika.

Svečana pjesma Grada Šibenika je „Šibenska balada“, autora teksta Krste Jurasa i autora glazbe Dušana Šarca.

Tekst i napjev svečane pjesme Grada Šibenika, te način njezine uporabe uređeni su odlukom Gradskog vijeća.

 

 

Odluka o  tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 7/16)