Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Imenovani članovi Kulturnog vijeća Grada Šibenika

Imenovani članovi Kulturnog vijeća Grada Šibenika

 

 

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Šibenika na koji je pristiglo 11 prijava, Željko Burić,  gradonačelnik Grada Šibenika,  donio je Rješenje o imenovanju članova i predsjednika Kulturnog vijeća Grada Šibenika.

U Kulturno vijeće imenovani su: Morana Periša (Tvrđava kulture Šibenik) za predsjednicu, Angela Bujas (Konzervatorski odjel Šibenik), Lana Čala Martinović (likovna umjetnica), Ruža Raguž (Glazbena škola Ivan Lukačić) i Ines Nimac (HNK u Šibeniku)  za članove.

Predsjednica i članovi Kulturnog vijeća su, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,  imenovani na rok od četiri godine.

Vijeće u svom radu ima zadaću kontinuirano pratiti i razmatrati stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davati prijedloge za poticanje njihova razvitka i unaprjeđenja, predlagati ciljeve kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne podloge i mišljenja.

Vijeće u svom radu stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na javni poziv, predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata udruga, posebno razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma u području svoje nadležnosti te gradonačelniku predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje.

  Objavljeno: 07.02.2023, 11:13h