Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

KAIRÓS - Kulturna baština kao prilika urbanog razvoja i društvene održivosti

KAIRÓS - Kulturna baština kao prilika urbanog razvoja i društvene održivosti

 

 

U sklopu projekta KAIRÓS- Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability, u petak, 15.11.2019. godine održan je prvi u nizu sastanak ULG- URBACT Local Group u prostorijama Urbanog centra Šibenik. Teme sastanka su bile predstavljanje projekta, uspostava URBACT Local Group članova te određivanje koordinatora grupe. Cilj projekta KAIRÓS je, korištenjem kulturne i turističke vrijednosti grada, poboljšati degradirana povijesna područja unutar gradova te ih socijalno i ekonomski ojačati i razviti. 

 

Sastanku su se odazvali predstavnici javnih institucija: Veleučilišta u Šibeniku, Društva Juraj Dalmatinac, Šibensko-Kninske županije, Konzervatorskog odjela Šibenik, Društva arhitekata Šibenik, Tvrđave kulture Šibenik, Turističke zajednice grada Šibenika, Javne ustanove Priroda Šibensko-Kninske Županije, Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Šibenika i Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika te je za koordinatora ULG grupe izabran gospodin Zoran Erak.

 

Na sastanku su se izlagali i raspravljali problemi i potencijali koji će se razmatrati kao ključni elementi aktivnosti projekta te su se dogovorile metodologije i načini daljnjeg rada i održavanja sastanaka ULG. Svim sudionicima je najavljen posjet Lead experta i Lead partnera projekta Šibeniku, koji će se održati 09.12.2019.-10.12.2019. prilikom kojega će biti održan i drugi sastanak URBACT Local Group.  

  Objavljeno: 18.11.2019, 16:07h