Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Obavijest korisnicima prava na naknadu troškova ogrjeva za 2021. godinu

Obavijest korisnicima prava na naknadu troškova ogrjeva za 2021. godinu

 

 

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Šibenik, koji imaju prebivalište na području Grada Šibenika, od 1. rujna 2021. godine mogu podnijeti zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva. Zahtjevi se predaju u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Šibenika, na adresi Petra Grubišića 3, soba br. 4.

Potrebna dokumentacija:

  1. Potvrda Centra za socijalnu skrb Šibenik o korištenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu  (prijemni ured CZSS Šibenik - PISARNICA, soba 15),
  2. Broj tekućeg računa s obveznom IBAN konstrukcijom,
  3. Potpisana izjava korisnika da se grije na drva (ispunjava se prilikom podnošenja zahtjeva, dostupna i  na internetskoj stranici www.sibenik.hr)

  Objavljeno: 03.09.2021, 12:26h