Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Objavljen javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala

Objavljen javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala

 

 

Grad Šibenik poziva roditelje/skrbnike učenika osnovnih škola s mjestom prebivališta na području Grada Šibenika, na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za 2023./2024. školsku godinu. Na Javni poziv mogu se javiti korisnici prava na dječji doplatak ostvarenog u 2023. godini s prebivalištem na području Grada Šibenika.

Grad Šibenik će omogućiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 40,00 eura svim učenicima  od 1. do 4. razreda, te 70,00 eura za učenike od 5. do 8. razreda, a za što je u gradskom proračunu Grada Šibenika osigurano 46.000,00 eura. Za ostvarivanje jednokratne pomoći podnositelj je dužan podnijeti ispunjeni obrazac  Zahtjeva kojeg može preuzeti na internetskoj stranici Grada Šibenika (POVEZNICA), uz koji prilaže:

  • Dokaz o ostvarivanju prava na doplatak za djecu za 2023. godinu (rješenje/potvrda o pravu na doplatak za djecu ili potvrda o isplaćenom doplatku za djecu)
  • Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  • Presliku osobne iskaznice korisnika doplatka/podnositelja zahtjeva (obje strane osobne iskaznice)
  • Presliku tekućeg računa/zaštićenog računa na kojem je vidljiv IBAN (roditelji/skrbnici koji imaju otvorene zaštićene račune dužni su primanje prijaviti u FINA-i, upariti zaštićeni račun s računom Grada Šibenika, te dostaviti pripadajući obrazac G2)

Skeniran ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva s potrebnom dokaznom dokumentacijom u prilogu dostavlja se ISKLJUČIVO putem namjenskog e-maila: radne.biljeznice@sibenik.hr, zaključno s 05. listopada 2023. godine. Osobna dostava u pisarnicu Grada Šibenika, kao ni dostava redovnom poštom nije moguća, odnosno takve prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije, pojašnjenja i upite možete se obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (mate.petrovic@sibenik.hr i vanja.juras@sibenik.hr ) i to savjetniku za društvene projekte Mati Petroviću i/ili višoj stručnoj suradnici za odgoj, obrazovanje i udruge civilnog društva Vanji Juras Čvorak

  Objavljeno: 06.09.2023, 11:58h