Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Šibenika

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Šibenika

 

 

U Kući umjetnosti Arsen danas je održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika. Na početku sjednice vijećnici su gradonačelniku Željku Buriću i zamjeniku Danijelu Mileti postavljali pitanja u sklopu tzv. aktualnog sata. 
Usvojen je potom prijedlog za dopunu Dnevnog reda u kojega je ušlo Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i određivanju zamjenika te prijedlozi Odluke o prijedlogu za razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik,  Odluke o prijedlogu Uprave  trgovačkog društva Vodovoda i odvodnje d.o.o. te Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu s financijskim izvješćem Javne ustanove Športski objekti Šibenik za 2020. godinu te Programskog i financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2020 godinu. 


Vijećnika Hrvoja Zekanovića (Hrvatski suverenisti) koji je stavio mandat u mirovanje zamjenjivat će ubuduće Nenad Samaržija (Hrvatski suverenisti), dok će  Tonija Bana, vijećnika Hrvatske demokratske zajednice u šibenskom predstavničkom tijelu na narednim sjednicama zamjenjivati Ivana Spahija,  neizabrana kandidatkinja s iste liste. Oboje vijećnika izrekli su i potpisali svečanu prisegu. 


U nastavku sjednice održana je rasprava i glasovanje po točkama Dnevnog reda u cjelini. Vijećnici su, tako,  usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu te prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu. Također su primili na znanje Odluku o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka u 2020. godini kao i Izvještaj o danim suglasnostima za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2021. 


Većinom glasova usvojena su i sljedeća izvješća: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području GŠ u 2020., zatim Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture GŠ u 2020., Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020.,  Izvješće o izvršenju Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020., Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020.,  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2020.


Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, a koje se tiču tiskanja i obavještavanja o smrti – osmrtnica. 
Prihvaćen je i prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Šibenika., a potporu vijećnika dobila je i Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu za područje Grada Šibenika te općina Bilice Marina Primošten i Rogoznica. Vijećnici su prihvatili Odluku o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama - Popis cesta ulica i trgova Grada Šibenika te Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na sljedećim česticama: broj 2496-2 KO Šibenik, broj 2144-1 KO Vrpolje, br 5941-1 iz zu 8709 KO Šibenik. 


U nastavku sjednice imenovani su članovi radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno 10 Odbora.  Gradski vijećnici primili su na znanje polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine. Također su primili na znanje godišnja financijska izvješća za 2020. godinu sljedećih gradskih tvrtki: Zeleni grad d.o.o., TEF d.d., Trokut Šibenik d.o.o. te Čempresi d.o.o.  Većinom glasova prihvaćena su Izvješća o radu s financijskim izvješćem za 2020. godinu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić, Muzeja grada Šibenika te Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik. Na kraju sjednice prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za ožujak 2021. te prijedlog Izmjena i dopuna statuta OŠ Vidici i OŠ Vrpolje. 

  Objavljeno: 28.07.2021, 14:04h