Službene stranice Grada Šibenika
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika

 

 

Na Veleučilištu u Šibeniku danas je održana 22. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika. Gradski vijećnici su u sklopu Dnevnog reda usvojili Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom Javnom pozivu za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika. Sukladno kriteriju za odabir najpovoljnijeg ponuditelja - najviše ponuđene cijene, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda  je predložilo odabir ponuditelja FOOTBALL SMART INTERNATIONAL d.o.o.,iz Zagreba, koji je dostavio urednu, pravodobnu i potpunu, prvorangiranu ponudu, te je prijedlog usvojen.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2020. godini. Nagrada Grada Šibenika bit će dodijeljena Udruzi navijača Šibenski funcuti – za izniman doprinos humanitarnom djelovanju tijekom pandemije Covid-19. Plaketa Grada Šibenika bit će dodijeljena Anti Baraniću - za dugogodišnji predani fotoreporterski rad, za sve bliceve kojima je povijest uhvatio u sadašnjosti sačuvavši je za budućnost, Božidaru Bausu – za osobit dugogodišnji doprinos u području kulture grada Šibenika, Petru Popoviću (posthumno) – za nesebičan rad, požrtvovnost i izniman doprinos u razvoju dobrovoljnog vatrogastva, Rotary klubu Šibenik – za dugogodišnje humanitarno djelovanje i nesebičnu pomoć u obrazovanju i razvoju mladih šibenskih umjetnika, Motociklističkom klubu „Galebi“ Šibenik – za humanitarno djelovanje i promicanje sigurne vožnje. Grb Grada Šibenika bit će dodijeljen Dubravku Jelačiću Bužimskom – za izniman dugogodišnji doprinos razvoju, afirmaciji i promicanju Međunarodnog dječjeg festivala – Šibenik i grada Šibenika.

Nagrade i priznanja Grada Šibenika dobitnicima bit će uručeni na svečanoj sjednici Gradskog vijeća uoči Dana grada Šibenika i blagdana sv. Mihovila.

Gradsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta. Izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta pristupilo se radi upravljanja novim parkiralištem koji će biti pod ingerencijom Gradskog parkinga d.o.o., a na temelju sklopljenog Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parkinga na putničkom dijelu luke Šibenik – ZONA C, sa Lučkom upravom Šibenik. Predmetno parkiralište Gat Vrulje je svrstano u novu parkirališnu 0+Zonu gdje započeti sat parkiranja iznosi 5,00 kn u vremenskom razdoblju od 01.10. do 31.05., a u vremenskom razdoblju 01.06. do 30.09. započeti sat parkiranja iznosi 10,00 kuna.     Dnevna parkirališna karta u razdoblju od 01.10 do 31.05. iznosi 70,00 kuna, a u razdoblju od 01.06. do 30.09. iznosi 160,00 kuna.

Također je usvojen Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi i njezinom pravnom statusu. Većinom glasova prihvaćen je i Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Šibeniku, zatim Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika.

U nastavku sjednice prihvaćen je i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 1375/3 iz z.u. 60 K. O. Mandalina te na čest. zem. 1875/1 K.O. Danilo Biranj.

Usvojen je Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji.

Vijećnici su na znanje primili Izvješće o poslovanju s financijskim izvješćem za 2019. godinu Batižele d.o.o. Društvo za upravljanje nekretninama te Završni račun sa financijskim izvještajem za 2019. godinu Hrvatskog nogometnog kluba „Šibenik“ s.d.d.

Većinom glasova prihvaćen je Programa rada Savjeta mladih Grada Šibenika s financijskim planom za 2021. godinu te su izabrani članova Savjeta mladih Grada Šibenika i to – Frane Rupić (član) i Ivan Kunčić (zamjenik člana), Zvonimir Storić (član) i Petra Belamarić (zamjenik za člana), Anđela Dujić (član) i Lidija Stošić (zamjenik za člana), Lucija Kundid (član) i Martina Fržop (zamjenik za člana), Paško Zoričić (čaln) i Luka Škarić (zamjenik za člana), Pave Kalebić (član) i Petra Guberina (zamjenik za člana), Bepo Skorić (član) i Tomislav Samsa (zamjenik za člana), Luka Ševerdija (član) i Luciana Matić (zamjenik za člana), Matej Matić (član) i Marko Mišura (zamjenik za člana).

Usvojen je i Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Vijećnici su na znanje primili i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj -lipanj 2020.

Uoči početka rasprave o točkama Dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku u sklopu tzv. Aktualnog sata.       

                                                                                                                                                                                     

  Objavljeno: 15.09.2020, 13:49h