Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Održana 3.sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

Održana 3.sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

 

 

Zbog umjetničke i svekolike promocije grada Šibenika, Gabrijela Novak Dedić,  hrvatska glazbena umjetnica i vokalistica proglašena je, odlukom šibenskih gradskih vijećnika, počasnom građankom grada Šibenika. Na današnjoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Šibenika prihvaćen je i prijedlog  Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja da se Jakovu Laboru, dugogodišnjem profesoru Gimnazije „Antun Vrančić“ i autoru brojnih udžbenika iz fizike dodjeli Nagrada grada Šibenika za životno djelo za zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu. Nagrada Grada Šibenika pripast će  fra Ivanu Bradariću za doprinos u području religijske kulture te Caritasu Šibenske biskupije za osobit doprinos u socijalnoj i duhovnoj pomoći građanima u vremenu pandemije bolesti COVID-19. Vijećnici su se, nadalje,  suglasili da se Plaketom grada Šibenika oda priznanje Anki Bučević za iznimno predano obnašanje službe održavanja i uređenja javnih gradskih površina, Igoru Bergamu za znatan doprinos razvoju grada Šibenika na području kulturnog i društvenog djelovanja, don Olegu Petroviću za dugogodišnje zalaganje za očuvanje sakralne baštine na području Šibenika i Šibenske biskupije, Borisu Štrkalju za razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma u gradu Šibeniku,  Društvu za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“ povodom 10. obljetnice rada na očuvanju šibenske graditeljske baštine te  Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Šibenika za zaštitu i očuvanje potreba društva i profesionalno djelovanje.

U nastavku radne sjednice prihvaćen je i prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu te projekcija za iduću i 2023. godinu. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu prihod poslovanja smanjen je  za oko 11,26 milijuna kuna, a  prihod od prodaje nefinancijske imovine za 751 tisuća kuna dok je istodobno povećan primitak od financijske imovine i zaduživanja za 260 tisuća kuna. Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe  prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od oko 4,8 milijuna kuna što je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine. Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od oko 19,6 milijuna kuna zbog nižih očekivanih troškova po pojedinim EU projektima do kraja godine.

Vijećnici su potom usvojili programe održavanja i gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2021. godini, prijedloge odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika u ovoj godini. Usvojene su i izmjene programa Grada Šibenika, Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola, Programa javnih potreba u sportu kao i u osnovnom školstvu Grada Šibenika za 2021. godinu.

Na sjednici je usvojeno i nekoliko odluka iz komunalnog resora. Od početka iduće godine vrijednost boda komunalne naknade iznosit će 0,70 kuna po četvornom metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Šibenika. Polazište za određivanje boda komunalne naknade je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture. Po izmijenjenoj i dopunjenoj Odluci o komunalnoj naknadi u Gradu Šibeniku (koja se, inače,  nije mijenjala od 2001. godine) određene su četiri zone naplate s obzirom na infrastrukturno uređenje i opremljenost  a najviši koeficijent veže se uz prvu zonu i iznosi 1. Kada je riječ o komunalnom doprinosu, i ta je vrsta pristojbe izmijenjena pa njezina vrijednost varira ovisno o zoni, a iznosi od 30 kuna po metru kubnom u četvrtoj zoni - do 130 kuna po metru kubnom u prvoj gradskoj zoni.

Izmijenjena Odluka o korištenju gradskih parkirališta, pak, proširila je naplatu parkirališne zone na cijelu Ulicu Petra Preradovića i to na zahtjev samih stanara te šibenske ulice. Preradovićeva ulica svrstana je, tako, u 2. parkirališnu zonu, u kojoj cijena satne karte iznosi tri kune. Cijena dnevne karte u vansezonskom razdoblju je 42, a od 1. lipnja do 30. rujna 48 kuna. Povlaštena karta za stanare je 70 kuna mjesečno.

U nastavku sjednice razriješeni su dosadašnji i imenovani novi članovi  Nadzornog odbora Trgovačkog društva Bikarac  d.o.o. Šibenik,  Trgovačkog društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.,  Trgovačkog društva Gradski parking d.o.o. Šibenik, Trgovačkog društva Čempresi d. o .o Šibenik  kao i Upravnog vijeća Muzeja Grada Šibenika te Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik.

Status javnog dobra ukinut je  na čest.br. 464/1 k.o. Šibenik te  za dio čest. zem. 4103/2 iz z.u. 4047 k.o. Krapanj.

Vijećnici su usvojili i prijedlog Programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za razdoblje od 2023. do 2026. godine, a zaključkom je primljeno na znanje Izvješće o poslovanju s financijskim izvješćem  Batižele d.o.o.,  društva za upravljanje nekretninama Šibenik za 2020. godinu,  Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje   d.o.o.  Šibenik za 2020. godinu, Izvještaj o poslovanju Društva  i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik za 2020. godinu, kao i  Izvješće o radu za 2020. godinu s  financijskim izvješćem Podi d.o.o. Šibenik.

Kroz usvojenu Dopunu dnevnog reda sjednice razriješeni su dosadašnji i imenovani novi članovi Nadzornog odbora Trgovačkog društva TEF d.d. Šibenik i Trgovačkog društva Batižele d.o.o. Šibenik, prihvaćen je prijedlog da se Toni Ban razriješi članstva u Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Šibenika i da se u to tijelo imenuje Ivana Spahija. Primljeno je na znanje Godišnje izvješće o stanju društva „Bikarac“ d.o.o.  Šibenik za 2020. godinu i financijsko izvješće za 2020. godinu te Izvješće neovisnog  revizora za istu tvrtku.

  Objavljeno: 15.09.2021, 14:47h